Plakalo: "Otvoreni Balkan" pokazuje da zdrav razum može da prevlada u korist građana

Haris Plakalo
Izvor: Privatna arhiva

Mislim da je ideja “Otvoreni Balkan” veoma dobra ideja i da sve što predstavlja prednost za naše države treba podržati.

Taj savez predstavlja olakšanje regionalnih ekonomskih razmena, razmena ljudi, usluga, roba, i to je nešto što će pojednostaviti živote svih građana u regionu.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, kao i sve i to je jedno kompleksno pitanje koje će zahtevati kompromis i dogovor o eventualnom pristupanju u sami sporazum i to će odlučiti zvanični politički predstavnici, kada, i da li, to je svakako na onima koji imaju za to legitimitet, a sada govorim o političkim liderima unutar BiH, ali evo primera Višegradske grupe koja je 1991. osnovana kao jedna grupa Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske, zemalja koje su željele napraviti jedan model koji bi ih učinio kompaktnijima i krediblnijima za članstvo u samoj Uniji, na kraju su zajedno i ušli u samu Uniju.

Republika Srbija, Severna Makedonija i Albanija, primer su da i nakon turbulentnih perioda u odnosima pre svega Srbije i Albanije, postoje prilike kada zdrav razum prevlada u korist građana u konkretnom slučaju tih država, i to je nešto što svakako treba pozdraviti i ceniti.

Dakle, "mini Šengen", odnosno "Otvoreni Balkan" kako se još naziva je jedna pozitivna ideja koja može doprinjeti da sve naše države i te kako budu ozbiljnije i kredibilnije ka putu ka EU, a kako će se sve to odvijati vreme će svakako pokazati.

Kada su u pitanju stavovi Sarajeva, Podgorice i Prištine, mislim da svaki od ovih gradova ima svoje različito gledanje na tematiku “Otvoreni Balkan”, ali da u suštini niko još uvek nije sproveo niti jednu temeljnu analizu po ovom pitanju u BiH, Crnoj Gori i na Kosovu, i po tome trenutno protivljenje ulasku u ovakav savez je poprilično bazirano na određenim usko političkim benefitima koji su u suštini kratkotrajni i partikularni bez konkretnih argumenata. 

Stoga očekujem zasigurno da se ovom pitanju mnogo ozbiljnije pristupi u zvaničnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Kosovu u narednom periodu, nego što je to bio slučaj do sada.

Piše: Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH