Komitet Uneska: Srpski spomenici na Kosovu ostaju na Unesko listi svetske baštine u opasnosti

UNESKO
Izvor: dijalog.net

Uneskov Komitet za svetsku baštinu odlučio je da srpski srednjovekovni spomenici na Kosovu ostanu na Unesko listi svetske baštine u opasnosti.

Komitet za svetsku baštinu održao je onlajn "Konvenciju o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine" čiji je domaćin bio kineski grad Fudžou.

Jedna od tema petnaestodnevne konvencije, koja se završava danas, bila je i "Utvrđivanje liste svetske baštine i liste svetske baštine u opasnosti", sa jednom od tačaka Dnevnog reda koja je glasila "Ažuriranje Liste svetske baštine u opasnosti".

Kako je odlučeno (Odluka 44 COM 7A.33) srpski srednjovekovni spomenici na Kosovu ostaće na Unesko listi svetske baštine u opasnosti.

Srednjovekovni srpski spomenici na Kosovu koji se nalaze na Uneskovoj Listi svetske baštine u opasnosti su manastir Visoki Dečani, od 2004. godine, kao i Pećka patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu od 2006. godine.

Kosovske vlasti pokušavaju da te srpske spomenike pripišu Kosovu, ne samo u teritorijalnom smislu, već kao spomeničko nasleđe Kosova, kao deo "kosovskog kulturnog identiteta".

Srbija se u Unesku zalaže za sprečavanje sve češćih pokušaja prekrajanja istorije i preuzimanja kulturne baštine motivisane političkim razlozima i težnjama.

Na Kosovu nalazi se ukupno 458 nepokretnih kulturnih dobara od posebne važnosti za Srbiju, od čega je 61 dobro od izuzetnog značaja. Na Kosovu se nalazi 1.300 crkava i manastira, koji čine kulturno nasleđe srpskog naroda prvog reda.