Mijačić: Ni popisivači niti građani koji su pretrpeli ratnu štetu ne mogu da odrede njen iznos

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.