Impresum

KOSOVO ONLINE PORTAL
www.kosovo-online.com

VIM INFO d.o.o. Zvečan
Ivan Jakšić, direktor
Vladimir Mijalković, izvršni direktor

Matični broj (Srbija): 21486272
Jedinstveni matični broj (Kosovo): 811336173
Adresa: Kralja Petra bb, Zvečan
Email: [email protected]

Portal upisan u Registar medija pod registarskim brojem: IN000862

Ivan Jakšić

Ivan Jakšić

Direktor i v.d. odgovornog urednika
Miloš Garić

Miloš Garić

Savetnik direktora i urednik rubrike KOntekst
Nada Gogić

Nada Gogić

Glavni planer i urednik video servisa
Dušica Radeka Đorđević

Dušica Radeka Đorđević

Urednik rubrike Analize
Veljko Nestorović

Veljko Nestorović

Urednik
Zoran Mirković

Zoran Mirković

Urednik
Milena Miladinović

Milena Miladinović

Urednik
Dragana Savić

Dragana Savić

Urednik
Petar Rosić

Petar Rosić

Urednik
Zoran Žestić

Zoran Žestić

Urednik foto servisa
Vladislav Filipović

Vladislav Filipović

Urednik karikature
Ivica Simić

Ivica Simić

Koordinator za sever Kosova
Bojan Trajković

Bojan Trajković

Koordinator dopisništva u Gračanici
Bojan Nikolčević

Bojan Nikolčević

Koordinator dopisništva u Štrpcu
Zoran Stanić

Zoran Stanić

Koordinator video produkcije u Beogradu
Marija Dimiškova

Marija Dimiškova

Koordinator dopisništva u Skoplju
Dragana Vučićević

Dragana Vučićević

Koordinator dopisništva u Tirani