Kosovska policija registruje povećan broj obijanja automobila, žrtve Albanci iz dijaspore

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.