Deljiu-Kodra: Suverenitet na severu ne bi trebalo sprovoditi samo tokom predizborne kampanje

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.