Suprug Vjose Osmani tražio da mu se isplati 397 evra na ime troškova za lečenje od korone

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.