Deljiu-Kodra: Imamo premijera sposobnog da stvara krize, ali nesposobnog da ih rešava

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.