Kosovske institucije na službena putovanja potrošile oko 14,7 miliona evra