Gaši: U Hagu podignute prve optužnice protiv pripadnika OVK, nema dokaza u "slučaju Ivanović“

Tom Gaši
Izvor: Kosovo Online

Prištinski advokat Tom Gaši rekao je u intervjuu za Kosovo Onlajn da su u Specijalnom sudu u Hagu stigle prve optužnice za zločine OVK, ali da će imena optuženih biti objavljena nakon što sudija proceni da li ima dovoljno dokaza da započne suđenje.

“Ima više od mesec dana da je podignuto više od jedne optužnice, verovatno su dve optužnice, i sada su ti predmeti u rukama sudije pripremnog postupka. Oni treba da odluče da li je tužilac podneo dovoljno dokaza da se suđenja održe. Ukoliko sudija donese odluku da ima dovoljno dokaza i da se ide na suđenje onda će biti objavljena imena optuženih bivših pripadnika OVK. Dok nemamo rešenje sudije pripremnog postupka, mi možemo da znamo ko je optužen, ali ne možemo to javno da kažemo”, rekao je Gaši za Kosovo Onlajn.

Šta se događa sa suđenjima na Kosovu?

Sudski procesi na Kosovu ne funkcionišu od 16. marta, zbog epidemije koronavirusa, i nakon odluke Sudskog saveta da se do daljeg odlažu sva suđenja i pripremna ročišta osim kada su u pitanju predmeti koji mogu da zastare ili suđenja po hitnom postupku kada je u pitanju nasilje u porodici.

Znači sudovi i Tužilaštvo rade u pojedinim slučajevima?

Postoje situacije u kojima sudovi i Tužilaštvo rade, a to su rešavanje pritvorskih predmeta, predmeta za koje postoji mogućnost zastarevanja krivičnog  gonjenja i suđenja hitne prirode, to su predmeti koji se tiču nasilja u porodici. Ima negde oko 500 slučajeva nasilja u porodici u poslednjih par meseci, što nije normalno.

Kakva je situacija sa suđenjem za ubistvo Olivera Ivanovića?

Kada je u pitanju suđenje za ubistvo lidera GI SDP Olivera Ivanovića, 16. Marta je odloženo ročište jer je tog dana Sudski savet doneo odluku da se odlažu svi sudski procesi. Kao advokat Radeta Basare - jednog od osumnjičenih  u slučaju ubistva Ivanovića, podneo sam žalbu Vrhovnom sudu sa zahtevom da se njemu ukine pritvor. Nije normalno da se jedino on zadržava u pritvoru kada su skoro svi ostali oslobođeni i da od šestoro optuženih četvoro su na slobodi.

Po Vama znači nema dokaza za optužnicu protiv vašeg klijenta Basare?

Mislim da Rade Basara nije kriv ali mi moramo da čekamo suđenje. Kada se suđenje završi, što će potrajati zbog ove situacije sa koronavirusom, ja mislim da će on biti oslobođen. On je u pritvoru više od šest meseci, pripadnik je Policije Kosova i navodno je prikrio dokaze. Koji su dokazi prikriveni, na osnovu optužnice ne može da se razjasni. On je navodno bio i član grupe koja je u Mitrovici imala više mogućnosti da prikrije dokaze. Mislim da je optužnica podignuta bez dokaza ali moramo da čekamo presudu suda.