Tomić ("Koto"): Učestvujemo u nečemu većem i važnijem od nas

Odluka Uneska da izvrši obnovu arheološkog lokaliteta Novo Brdo je u žiži interesovanja već četiri godine, od kada je započelo izvođenje radova, tj. restauracija i konzervacija tvrđave Novo Brdo. Unesko je za izvođača radova izabrao beogradsku kompaniju „KOTO“. O tome kako su izabrani, ko je i šta „prećutao“ u projektu za obnovu tvrđave, šta je otkriveno tokom izvođačkih radova i ko obustavlja radove na lokalitetu, govori pomoćnik direktora kompanije „KOTO“ Đorđe Tomić u ekskluzivnom intervjuu za Kosovo Onlajn.

Veoma smo ponosni na naš rad na ovom projektu koji je zahvaljujući učešću svih angažovanih strana, pre svega Uneska, zatim i EU koja je finansirala projekat, omogućio da se sačuva i u potpunosti obnovi ovaj srednjovekovni lokalitet od izuzetnog značaja u svetskim okvirima. Procenjena vrednost ovog međunarodnog tendera bila je oko 2.000.000 američkih dolara, naša kompanija je radove koje je izvodila ugovorila po ceni između 600 i 700 hiljada evra. Ugovor sa Uneskom, kao implementatorom projekta, pod brojem 4500273110 zaključili smo 21. maja, 2015. godine u Parizu, po sprovedenom međunarodnom postupku nabavke. Kao kompanija ispunili smo veoma stroge kriterijume u pogledu referenci, kadrovskog kapaciteta i opremljenosti. Želim da naglasim da smo u našem timu angažovali stručnjake sa zavidnim iskustvom u ovoj oblasti, arheologa dr Marka Popovića i arhitektu mr Gordanu Simić, kaže Tomić.

Kompanija „KOTO“ je izvodila radove po projektu preduzeća „Omega inženjering“ iz Dubrovnika koje je, takođe, po utvrđenoj proceduri izabrao Unesko. Kako je otkriveno neprocenjivo kulturno blago koje je vekovima bilo sakriveno: ostaci stambenih građevina, crkva, kupatilo... koje je prevideo projekat „Omega inženjeringa“?

U projektu Omega inženjeringa unutrašnjost novobrdske tvrđave između kula i bedema prikazana je kao ravna površina. Zahvaljujući istraživačkim aktivnostima koje je sproveo stručni tim naše kompanije, uz saglasnost projektanta, nadzora i investitora, na prostoru od 400 kvadratnih metara otkrili smo neprocenjivo bogatstvo: tri stambene građevine, palatu, crkvu sa ostacima fresaka i toplo kupatilo-saunu, dve cisterne sa upojnim bunarima, trg, ulice i ostatke spoljnog bedema. Sve pronađene artefakte smo istražili, detaljno snimili, dokumentovali i prezentovali. Naš tehnološko-izvođački projekat sproveli smo u tri faze, koje smo realizovali u dve sezone 2015. i 2016. godine, timski sa Uneskovim prokjektantima i pod nadzorom. Svi izvedeni radovi predviđeni projektom završeni su septembra, 2017. godine.

Tokom izvođenja radova, u medijima smo mogli pročitati osporavanje stručnosti vaše kompanije, čak ste optuživani za rušenje, kulturnog dobra od izuzetnog značaja za evropsku i svetsku kulturu, tvrđave Novo Brdo, „bisera srpske srednjovekovne duhovnosti“. Ko je nadgledao izvođačke radove kompanije “Koto” na ovom projektu?

Preduzeće „CORE“ iz Dubrovnika i Unesko kao implementator projekta vršili su nadgledanje radova. Arheološko nasleđe lokaliteta u potpunosti je zaštićeno i konzervirano, radovi koji su u toku odnose se isključivo na ojačavanje novoizgrađenih delova zidova na kojima su se tokom ove i prošle godine pojavila delimična oštećenja. Lica zidova na kojima su se pojavili defekti nisu postojala pre nego što smo ih mi 2015. i 2016. godine ozidali. Sanacija defekata na novoizgrađenom delu objekta ni na koji način ne ugrožava originalne ostatke utvrđenja i iste je moguće sanirati na efikasan način u skladu sa nalogom Uneska.

Šta se trenutno dešava na lokalitetu Novo Brdo? Izvođenje radova je obustavljeno, a vaša kompanija optužena za rušenje.

Ističemo da radove niko ne ruši, u pitanju je preduzimanje propisanih radnji u skladu sa pravilima struke i u skladu sa projektom sanacije, tehnologijom i metodologijom uz poštovanje propisa koji regulišu bezbedan i zdrav rad. Napominjemo još jednom da se sve ovo odnosi na novozidani i novoizgrađeni deo objekta.

Radovi su obustavljeni odlukom Kosovskog instituta za zaštitu spomenika početkom septembra ove godine, kojom je našoj kompaniji zabranjeno da izvodi dalje radove. Sa nadležnim organima na Kosovu smo imali korektnu saradnju sve do 5. septembra 2019. godine, kada se na zahtev gospodina Hajrulahua radovi obustavljaju, tada počinju da izlaze brojni napisi medija, kako albanskih tako i srpskih, u kojim se iznose neistine o radu naše kompanije. Iz tih tekstova saznajemo da su protiv naše kompanije i Srđana Đorđevića, zaposlenog u našoj kompaniji, podignute krivične prijave od strane prištinskih institucija.

Zatečeni smo ovakvom odlukom Kosovskog instituta za zaštitu spomenika, posebno imajući u vidu da smo imali dobru saradnju sa njima u dosadašnjoj realizaciji projekta. Jedan od uslova tendera je bio multietničnost radne snage. Mi smo ovaj uslov u potpunosti ispoštovali, nadajući se da će naše iskustvo na ovom projektu biti dobar primer saradnje Srba i Albanaca. Na lokalitetu smo upotrebili mehanizaciju kako bi izvršili našu ugovornu obavezu, tj. otklonili nedostatke u garantnom roku. Izvršili smo sve neophodne predradnje kako bismo pristupili sanaciji ispoljenog nedostatka.

Prilikom realizacije ovog veoma važnog projekta, susretali smo se sa izvesnim poteškoćama, ali smo ih savladavali zbog velike motivacije da sačuvamo kulturno-istorijsko blago, što nam je kao društveno odgovornoj kompaniji veoma važno.

U javnosti je mnogo „prašine“ digla polemika oko crkve Sv. Nikole, reagovala je i Eparhija raško-prizrenska, uputivši protest, povodom služenja rimokatoličke mise na temeljima "drevnog sabornog hrama Sv. Nikole"?

Dr Marko Popović i dr Igor Bijelić, autori monografije o Novobrdskoj katedrali-crkvi Svetog Nikole, jasno su prikazali kompletan istorijat, faze i značaj ovako velikog i bitnog spomenika srpske sakralne arhitekture.

Posao kojim se bavi „Koto” kompanija povlači za sobom istovremeno veliku odgovornost i privilegiju. Šta Vas motiviše u radu?

Teško je u jednom odgovoru sažeti i preneti utiske sticane tokom skoro tri pune decenije postojanja i rada u oblasti konzervacije i restauracije. Skoro 400 realizovanih projekata u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana, u saradnji sa mnogim domaćim i stranim institucijama i organizacijama predstavljaju naš ponos. Svesni smo važnosti koju ova oblast građevinarstva nosi za širu društvenu zajednicu. Zaštititi, udahnuti novi život i produžiti vek trajanja objektima od kulturno-istorijskog značaja, velika je motivacija i izvor nepresušne inspiracije zaposlenih u našoj kompaniji, kao i činjenica da učestvujemo u nečemu većem i važnijem od nas samih, što ostavljamo generacijama koje dolaze posle nas.