Kurti: Poništiću sve odluke koje donese odlazeća vlada, a donosioci će biti odgovorni

Aljbin
Izvor: Večernje novosti

Lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti, za koga se očekuje da bude kosovski premijer, posle potencijalnog koalicionog dogovora sa DSK, uputio je danas optužbe protiv vlade na čelu sa Ramušom Haradinajem i poručio da će sve odluke koje ta vlada donese, a koje prevazilaze odluke vlade, poništiti i donosioce odluka smarati odgovornim.

Trenutna vlada, smara Kurti koristi institucionalni vakuum za donošenje odluka koje štete kosovskom budžetu, zapošljavaju svoje pristalice, članove stranke, porodica i postavljaju na ključne pozicije nekompetentne ljude za koje kaže da su potencijalni blokatori, piše Lajmi.

“Zloupotreba se manifestovala na skoro sve moguće načine, a uglavnom imaju tri zajedničke stvari: udobnost partijskih militanata i članova porodica na odgovornim pozicijama, ometanje rada nove vlade postavljanjem na važne pozicije nesposobnih pojedinaca i pričinjavanje štete državnom budžetu”, kaže Kurti.

Prema njegovom mišljenju, odluka o premeštaju osoblja pojedinih ministarstava u privatne ustanove sa ogromnim iznosom mesečne kirije, ilegalna imenovanja u diplomatskim službama, pokušaji da se nastavi proces sa korumpiranim i sumnjivim postupkom imenovanja notara, imenovanja u ministarstvima, javnim preduzećima i vladinim agencijama, neke su od štetnih i nezakonitih odluka odlazeće vlade.

Prema Kurijevim tvrdnjama nova vlada biće vlada promena.

“Prvi korak ka promenama biće značajno smanjenje brojaministarstava i agencija. U tom kontekstu postojaće potreba za potpunom reorganizacijom strukture ministarstava, tako da je svaka odluka o zapošljavanju, preseljenju ili nadogradnji u ovom trenutku neprimerena i kao takva će biti nemoguća, pogotovo sada kada čekamo pitanje novog zakona o javnim službenicima”, poručuje on.

Dodaje da će nova vlada dati prioritet smanjenju državne potrošnje.

“Počećemo od cilja da nijedna javna ustanova ne bude smeštena u privatne zgrade. Odlazeća vlada treba da se suzdrži kada su u pitanju osetljiva imenovanja jer te odluke treba da donosi nova vlada “ smatra Haradinaj.

Uz uveravanje da sve “radi s najviše volje i energije da se što pre okonča institucionalni vakuum” on ističe da će tražiti od vladajućih partnera da što pre završe sve poslove oko potpisivanja sporazuma o upravljanju.