Daka: Glasaće se o svakoj stranci posebno, Kurteši kaže da ona pokušava da eliminiše liste

Sami Kurteši
Izvor: Kosovo Online

Predsednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka rekla je da će se o preporuci Kancelarije za verifikaciju političkih stranaka i kandidata glasati za svaku stranku posebno.

„Glasaćemo za svaku listu posebno. Imamo preporuku i glasaćemo za svaku stranku“, rekla je Daka.

Pročitala je prvi stav člana 26, koji kaže da se svaka lista stranaka mora ispitati odvojeno.

Takvoj odluci se protive dvojica predstavnika pokreta Pokret Samoopredeljenje Sami Kurteši i Aljim Rama.

Kurteši je uputio optužbe protiv predstavnika DSK zbog pritiska na Kancelariju za verifikaciju. Rekao je da Daka pokušava da eliminiše stranke i liste, zajedno sa Demokratskom partijom Kosova i Demokratskim savezom Kosova.

„Ovo je negativna selekcija koju vrši predsednica Daka da bi eliminisala određene stranke i liste. To radi zajedno sa DPK i DSK“, rekao je na Kurteši.

Pozvao je svoje kolege da glasaju po preporuci Kancelarije za verifikaciju kandidata.

„Nisam čuo ništa što bi moglo ometati donošenje odluka. Kancelarija za registraciju i verifikaciju dala je preporuku i moramo glasati“, rekao je Kurteši.