NVO: Greške poverenika najčešći uzrok ponavljanja brojanja glasova

Koha Ditore
Izvor: Koha Ditore

Demokratija na delu smatra da su ljudski resursi glavni uzrok ponavljanja brojanja na više od 20 odsto biračkih mesta i da CIK mora ozbiljno raditi na edukaciji poverenika i sankcionisanju neodgovornog ponašanja i grešaka tokom rada na biračkim mestima, prenosi Koha.

Nevladina organizacija Demokratija na delu ističe da je loš i nekvalitetan rad poverenika uzrok ponavljanja brojanja na mnogim biračkim mestima. 

„Iako odluka o ponavljanju brojanja na oko 20 odsro biračkih mesta na nacionalnom nivou utiče na povećanje izbornog integriteta i tačnosti rezultata, ovaj proces otkriva probleme sa kvalitetom i kvalifikacijama poverenika, kao i obuke koju je za njih organizovala CIK", navode iz ove organizacije i dodaju da smatraju da CIK mora ozbiljno raditi na kvalitetnoj edukaciji i uvođenju sankcija za neodgovorne poverenike.

CIK mora, kažu, nužno preduzeti korake da poveća kvalitet obuke ili čak stvoriti mehanizme za kažnjavanje poverenika, čije su greške, slučajne ili namerne indirektno uticale na produžavanje postizbornih procedura i  potvrdu konačnih rezultata izbor.

Organizacije civilnog društva koje su nadzirale izborni proces 14. februara nastoje da pojačaju ljudske resurse u Centru za brojanje i rezultate, kako bi što pre objavili konačne rezultate.