Radaković: "Demokratija na delu" jedini nezavisni posmatrač na kosovskim izborima

Dušan Radaković
Izvor: Radio Kontakt Plus

Centralna izborna komisija uklonila je sa biračkog spiska preko 133.000 građana sa pravom glasa, potvrdio je za Radio Kontakt Plus, Dušan Radaković ispred Demokratije na delu koalicije NVO koja će posmatrati predstojeće kosovske vanredne parlamentarne izbore.

Od tog broja, većinu čine glasači koji koriste UNMIK dokumenta za identifikaciju, a nešto preko osam procenata su osobe koje su preminule.

"Ovaj problem brisanja glasača iz centralnog registra, oduvek se isticao u svim izveštajima međunarodne zajednice", kaže izvršni direktor NVO Centar za zastupanje demokratske kulture Dušan Radaković.

Za predstojeće parlamentarne izbore, izostala je podrška OEBS, pa je tako "Demokratija na delu", sastavljena od 10 nevladinih organizacija širom Kosova, jedini nezavisni posmatrač ovih izbora. 

Ispred Demokratije na delu, biće angažovano 498 posmatrača na celom Kosovu, uključujući i 104 za rezervu. 

Od tog broja, na severu Kosova biće angažovan 21 kratkoročni posmatrač, jedna rezerva, koordinator i regionalni koordinator.

"U Leposaviću će biti šest posmatrača, u Severnoj Mitrovici pet, u Zubinom Potoku tri i u Zvečanu tri, plus za svaku opštinu po jedan rezervni posmatrač. Otprilike će oko 25 ljudi raditi izbore na severu Kosova ispred Demokratije na delu", objašnjava Radaković.

Prema njegovim rečima, praćenje izbornog procesa, biće organizovano po uzoru na sistem koji Centar za slobodne izbore i demokratiju sprovodi u Srbiji.

"Ove godine se uzima uzorak po formi koju će nam dati Nacionalni demokratski institut Srbija, odnosno koju CeSID koristi u Srbiji, gde je greška o izlaznosti i pobedniku, moguća u samo 0,1 odsto", pojašnjava Radaković.

U planu je i kreiranje aplikacije kada je u pitanju uvid u presek stanja o izlaznosti birača na sam dan izbora.

"Drugačiji je sistem što se tiče preseka, tako da sada više neće biti telefonski, nego će nam Nacionlni demokratski institut Srbija, pomoći u kreiranju aplikacije, gde će kratkoročni posmatrači na dan izbora direktno odgovarati na pitanja. Tako da je sada mnogo efikasniji i brži sistem i jefitniji", smatra Radaković i ističe da će fokus biti stavljen na gradskim sredinama, budući da se u njima beleži najveća izlaznost birača.

Dodaje da su sa pripremama za obuku posmatrača krenuli na vreme.

"Već danas imamo trening za trenere gde će se raditi i obuka za korišćenje aplikacije", kaže Radaković,

Kosovski vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 14. februar.