Miodrag iz Peći
29. Jul 2021.
Bravo. Još malo pa će početi da niču bunkeri kao u Enver Hodžinoj Albaniji. 😂