Pič: Razbijanje veza između politike, biznisa i nedozvoljenih aktivnosti na Zapadnom Balkanu

Stjuart Pič
Izvor: Ambasada Velike Britanije u Podgorici

Premijer Velike Britanije zadužio me je da ojačam odnose Velike Britanije sa šest zemalja Zapadnog Balkana, kroz veću trgovinu i investicije, povećanu energetsku bezbednost, kulturnu saradnju, bezbednost i odbranu i zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala.

Čest sam gost u zemljama regiona, a upravo sam se vratio iz Tirane, Skoplja i Podgorice, gde sam čuo jednu glasnu i jasnu poruku od ljudi svih slojeva: mladi odlaze, proterani nedostatkom prilika, osećajući da ne mogu da uspeju ako nemaju političke veze i frustrirani ukorenjenom korupcijom. Oni traže od nas da pomognemo u izgradnji boljeg društva i da njihove lidere pozovemo na odgovornost za to.

Institucije, civilno društvo, novinari i službenici krivičnog pravosuđa rade na izgradnji prosperitetnih, sigurnih demokratija. Većina stvarnih napora biće na terenu, širom Zapadnog Balkana - u naporima poštenih tužilaca, neustrašivih novinara, posvećene policije, vizionarskih lidera. U Albaniji, sa reformom pravosuđa, Specijalnom agencijom za borbu protiv korupcije (SPAK) i Nacionalnim istražnim biroom (NBI), imamo vetar u leđa za promene.

Velika Britanija je uz vas u ovom nastojanju. Napredak se ostvaruje. Neki ljudi koji su ranije smatrali da su imuni sada su u zatvoru. Ali drugi i dalje rade kao da su nekažnjeni za nepravde, kao da se vladavina prava ne odnosi podjednako na sve.

Zato pojačavamo naše napore da narušimo veze između politike, biznisa i nezakonitih aktivnosti, kako širom sveta tako i na Zapadnom Balkanu. Imenovali smo 27 pojedinaca umešanih u ozbiljnu korupciju širom sveta u okviru našeg globalnog režima sankcija protiv korupcije od njegovog pokretanja. Novi Registar inostranih subjekata, zahtevaće od onih koji stoje iza stranih kompanija koje poseduju imovinu u Velikoj Britaniji da otkriju svoj identitet i biće kreiran prema Zakonu o privrednom kriminalu. Osnovali smo i novu "ćeliju kleptokratije" sa sedištem u Nacionalnoj agenciji za kriminal, koja cilja na izbegavanje sankcija i korumpiranu rusku imovinu skrivenu u Velikoj Britaniji.

Ove nedelje preduzeli smo remetilačku akciju protiv nekoliko albanskih pojedinaca sa dobro objavljenim i dokumentovanim vezama sa kriminalom i korupcijom. Ovo je prvi talas niza akcija namenjenih podsticanju odgovornosti i okončanju nekažnjivosti. Velika Britanija ima niz dostupnih alata za ometanje pojedinaca koji su povezani sa kriminalom i korupcijom, uključujući imigraciju i ekonomska ometanja. Detalji ovih radnji možda nisu uvek javni.

Podrška koju neke javne ličnosti dobijaju od kriminalaca u zamenu za svoju korupciju guši glas albanskog naroda. Kako pokazuje izveštaj OEBS-a o međunarodnom praćenju prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kupovina glasova i zloupotreba javnih sredstava i dalje predstavljaju veliki problem u albanskoj politici. Sve dok političari budu u mogućnosti da rade sa kriminalcima da bi kupovali, ucenjivali i zastrašivali birače, albanska demokratija će ostati krhka i nepotpuna. Sada su potrebne dalje promene i izborna reforma.

Organizovani kriminal i korupcija u Albaniji i širem regionu, takođe znače da ogromne količine državnih sredstava, prikupljenih od običnih poreskih obveznika, nikada ne stignu do škola, bolnica i puteva koji su Albancima potrebni da izgrade zdravo, prosperitetno društvo.

Za sve vas u Albaniji i regionu koji težite reformama, takođe imam poruku: podržaćemo vas u vašim reformama pravosuđa, koje su pomogle da se iskorene korumpirani zvaničnici i dovele do krivičnog gonjenja moćnih ličnosti. Podržaćemo vas u reformi vaših izbora i u svim vašim naporima za transparentnost, odgovornost i demokratiju. Pomoći ćemo u jačanju građanskog angažmana u pozivanju vlade na odgovornost.

Pozdravljamo one hrabre istraživačke novinare koji su razotkrili korupciju i veze između politike, biznisa i kriminala, često suočeni sa nasiljem i zastrašivanjem od strane kriminalaca. To moraju nastaviti da rade uz punu zaštitu vlada i agencija za sprovođenje zakona i uz podršku onih koji neguju slobodu.

Mi smo uz vas na vašem putu da izgradite državu kakvu vaš narod zaslužuje.

Poruka Velike Britanije onima koji su umešani u kriminal ili korupciju je sledeća: promovisanje kriminala ili korupcije, bilo na Zapadnom Balkanu ili negde drugde, neće proći bez posledica i nećete biti dobrodošli u UK. Oni pojedinci koji to čine štete svom društvu i svojoj državi. Bilo kroz sankcije, imigracionu akciju ili politiku neangažovanja, UK će delovati na iskorenjivanju korupcije i organizovanog kriminala.

Zajedno ćemo se postarati da niko ne bude iznad zakona.

Specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuart Pič