Detalji iz Haga: Tačija su pitali i za Demaćija, Seljimija, Čekua, Sulju…

Hašim Tači - Kosovo Online
Izvor: Kosovo Online

Nepunih mesec dana pre početka suđenja, Specijalno tužilaštvo u Hagu objavilo je neke detalje iz razgovora sa vođama OVK, koji su vođeni pre njihovog hapšenja, i u kojima se pominju i neka druga imena, odnosno oni koji trenutno nisu optuženi, a bili su važan deo OVK, piše Lajmi.

U tim detaljima, tužilaštvo je rasvetlilo činjenice i sumnje o ratnim vođama.

Haški tužioci su 13. i 14. januara 2020. razgovarali sa tadašnjim predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je u to doba obavešten da se protiv njega vodi istraga, a zatim je nastavljeno ispitivanje o njegovim odnosima sa nekoliko ljudi koji trenutno nisu optuženi, uključujući Agima Čekua, Adema Demaćija, Azema Sulju, Bisljima Zurapina, Ramu Bujena, Sulejmana Seljimija, Džavita Haljitija, Sokola Bašote, Ljahija Ibrahimija, Dželadina Gašija i Jašara Saljihua.

„Tači je svedočio o događajima u vezi sa optužbama, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegovo članstvo u OVK, učešće i vođstvo u Političkom i informativnom direktoratu OVK, njegovu lokaciju i lokaciju drugih članova i vođa OVK, odnose sa Demaćijem, Krasnićijem, Bujenom, Suljom, Čekuom, Sulejmanom Seljimijem, Haljitijem, Baštotom, Redžepom Seljimijem, Ibrahimijem, Veseljlije…, kao i  njegovo članstvo u Glavnom štabu, transport oružja na Kosovo za OVK, disciplinske mere u okviru OVK…”, navodi Lajmi, pozivajući se na pismo Tužilaštva u koje je imalo uvid.

Takođe, navode da je Tači svedočio i o vojnoj policiji OVK, postupanju sa saradnicima vlasti, te o njegovim informacijama i učešću hapšenjima i pritvorima, kao i o bici kod Glođana 24. marta 1998, i Konferenciji u Rambuju.

Lajmi piše da to nije bio kraj, jer su tužioci sa Tačijem razgovarali i nekoliko meseci kasnije, tačnije u julu 2020. godine.

Tada su ga pitali o nekim drugim imenima, ličnostima OVK, o komandnoj strukturi, o hijerarhiji i bazi vojske. Ovog puta je upitan o odnosima sa Redžepom Seljimijem, Sabitom Gecijem i Sulejmanom Seljimoijem, kao i o njegovoj ulozi u Rambujeu.

“Tači je pružio dokaze o događajima u vezi sa optužbama, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegovo članstvo u OVK, njegovo kretanje unutar i van Kosova, njegovo vođenje Direkcije za informisanje OVK, komandne strukture, hijerarhiju i baze OVK, odnose sa Bisljimom Zurapijem, Redžepom Seljimije, Sabitom Gecijem, Sujemanom Seljimije, Kadrijem Veseljijem, Agimom Čekuoa, kao i na hapšenje i pritvaranje nekih lica, te njegove funkcije i političke uloge u pregovorima i potpisivanju sporazuma u  Rambujeu”, navodi se dalje u tom dokumentu.

Pored pomenuta dva, Tužilaštvo je objavilo i materijale iz razgovora koje je ranije obavila Specijalna istražna grupa.

Osim Tačija, tu su i detalji o razgovorima sa Kadrijem Veseljijem , Jakupom Krasnićijem i Redžepom Seljimijem.