FHP Kosovo: Nalog za isplatu štete žrtvama u slučaju Mustafe značajan korak u ostvarivanju prava na obeštećenje

Fond za humanitarno pravo Kosovo
Izvor: KoSSev

Fond za humanitarno pravo Kosovo saopštio je kako smatra da je nalog sudskog veća Specijalizovanog suda Kosova u predmetu protiv Saljiha Mustafe za isplatu odštete žrtvama, samo nekoliko meseci od izricanja presude, značajan korak napred u ostvarivanju prava žrtava na obeštećenje.

"Presude koje izdaju domaci ili međunarodni sudovi kojima se utvrđuju zločini nad žrtvama ratnih zločina, stvaraju zakonske uslove za podnošenje zahteva za odštetu. Postupci odštete za žrtve krivičnog dela mogu se sprovesti tokom krivičnog postupka, ili se mogu usmeriti na građanske sporove. Ovaj nalog, iako do sada jedinstven i zasnovan i na kosovskom zakonodavstvu, treba da posluži kao pozitivan primer za sve sudske predmete u prošlosti i za sudske predmete koji će biti procesirani u budućnosti, kako bi žrtvama ratnih zločina bilo pruženo pravo na odštetu i to pravo bilo efikasno i u razumnom roku", nadodi se su saopštenju.

Dodaje se da je ostvarivanje prava na odštetu važan stub tranzicione pravde, kojim se žrtvama priznaju gubici i utiče na vraćanje njihovog dostojanstva.

"Pravosudne i izvršne institucije Kosova moraju ozbiljno pristupiti ovom pitanju. Sudovi na Kosovu treba da tretiraju pitanje odštete sa posebnim značajem, bilo u krivičnim postupcima, bilo kada su usmereni na građanske sporove, kako bi žrtve zločina ostvarile svoje pravo na odštetu. Dok Vlada Kosova treba da stvori adekvatnu zakonsku regulativu i funkcionalne mehanizme koji će obezbediti ostvarivanje obeštećenja za žrtve ratnih zločiina na Kosovu, koje su od okončanja rata potvrđene prevosnažnim odlukama", navodi Fond za Humanitarno pravo Kosovo.