Odluka Specijalnog tužilaštva pravi probleme odbrani lidera OVK

Hag Specijalni sud
Izvor: Reporteri

Odluka u korist Specijalizovanog tužilaštva, u vezi novog protokola za ispitivanja svedoka, koju je pre nekoliko dana doneo sudija za prethodni postupak u Specijalizovanim većima u Hagu počela je da pravi probleme odbrani lidera OVK, prenosi Ljajmi.

Sudija za prethodni postupak je, između ostalog, nedavno odobrio i priručnik za intervjuisanje svedoka, prihvatajući zahtev tužilaštva da prisustvuje ili ima pristup kada branioci optuženih saslušavaju svedoke. Prema donetoj odluci, to se može učiniti uz zahtev sudu.

Tačijev advokat Gregori Kiho saopštio je da je zbog takvog protokola koji je uspostavio sudija za prethodni postupak bio primoran da otkaže nekoliko razgovora sa svedocima.

To je zato što su se dotični svedoci unapred dogovorili da se sastanu sa odbranom bez ikakvih uslova.

"Odbrana nastavlja istragu. Međutim, kao što je ranije navedeno, istrage i dalje ometaju brojni faktori van kontrole odbrane i na njih će značajno uticati nedavna primena 'Okvira za postupanje sa poverljivim informacijama tokom istraga i kontakta između strane ili učesnika i Svedoci suprotne strane ili učesnika'. Zbog ovog Protokola za svedoke, Odbrana je morala da otkaže nekoliko zakazanih razgovora sa svedocima optužbe koji su bili voljni da se sastanu sa Odbranom bez ikakvih uslova", rekao je Kiho.

Dodao je da odbrana ne može da predloži Tužilaštvu nikakav pravi datum za razgovore, a da prethodno ne razgovara sa svedokom.

"Letnji raspust počinje za nekoliko dana i ovaj praznični period otežava svaki razgovor sa svedocima", rekao je Kiho.

On je ove detalje izneo u pismu koje je poslao uoči današnjeg ročišta, koje će biti konferencija o napretku slučaja.

O ovom pitanju danas će raspravljati advokati, tužilaštvo i sudija za prethodni postupak.