Specijalni sud: Izricanje presude protiv Gucatija i Haradinaja 18. maja

Gucati i Haradinaj
Izvor: Reporteri

Sudsko veće Specijalnog suda u Hagu zakazalo je izricanje prvostepene presude u predmetu protiv bivšeg predsednika i potpredsednika Udruženja veterana OVK Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja za 18. maj, saopštio je Specijalni sud. 

U optužnici se navodi da su u periodu od najmanje 7. do 25. septembra 2020. godine na konferencijama za novinare i drugim javnim nastupima, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili zaštićene informacije, uključujući identifikacione detalje određenih potencijalnih svedoka i više puta izrazili nameru da potkopaju Specijalni sud.

Gucati i Haradinaj uhapšeni su u Prištini 25. septembra 2020. i potom su prebačeni u pritvorske objekte Specijalnog suda. Prvo pojavljivanje obojice optuženih pred pretpretresnim sudijom održano je 18. decembra 2020. Hisni Gucati se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice, dok se Nasim Haradinaj nije izjasnio o krivici u roku od 30 dana. 

Dokazni postupak u tom predmetu okončan je 3. februara 2022. godine. Tokom 31 dana suđenja, Specijalno tužilaštvo je pozvalo četiri svedoka, a odbrana obojice optuženih su se oslonile na iskaze 10 svedoka i 18 pismenih izjava svedoka, navodi Specijalni sud.

Završne reči održane su od 14. do 17. marta 2022. godine.

Inače, Gucati i Haradinaj se terete za krivična dela protiv sprovođenja pravde, odnosno za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje svedoka, osvetu i narušavanje tajnosti postupka.