Albanijan post: Uzbuna u EU zbog lažnih zahteva za azil, Albanci na drugom mestu

Imigranti
Izvor: Koha ditore

Početkom godine veliki broj institucija Evropske unije podigao je uzbunu zbog ilegalne migracije i eksploatacije napetog sistema azila, piše Albanijan post.

To je usledilo nakon što je šef Fronteksa Hans Lajtens rekao da će agencija, odgovorna za kontrolu granica šengenskog prostora EU, ove godine tražiti 100 miliona evra za "aktivnosti vezane za deportaciju lažnih azilanata".

Šefovi EU će se okupiti na posebnom sastanku Evropskog saveta od 9. do 10. februara upravo da bi razgovarali o toj temi.

Evropska komisija je navela da je 2022. godine u EU bilo 923.911 zahteva za azil, što je povećanje od 46,5 posto u odnosu na 2021.

Ovaj broj isključuje preko četiri miliona ukrajinskih izbeglica koje se prijavljuju putem posebne procedure poznate kao "Direktiva o privremenoj zaštiti".

Iako je najveći broj kandidata iz Sirije, značajan broj dolazi iz zemalja koje se smatraju sigurnim, posebno iz zemalja koje se trenutno prijavljuju za članstvo u EU, kao što su Albanija, Turska i Gruzija.

Od 630.890 tražilaca azila 2021. godine, zemlje EU odlučile su da vrate 340.500, ali se od njih samo 21 odsto vratilo u zemlje porekla.

Komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson rekla je da će više od 60 odsto trenutnih zahteva biti odbijeno.

Prema podacima Fronteksa 2022. bilo 330.000 ilegalnih prelazaka što dokazuje da su zahtevi za azil na najvišem nivou od 2016. godine.

Na sastanku se takođe razgovaralo o potrebi ograničavanja viza za zemlje koje su odbile da ispoštuju povratak. To je posledica postepenog zaokreta u politici migracija i izbeglica od strane EU.