Ambasada SAD: Modernizacijom internet platformi do transparentnijeg pravosuđa

usaid
Izvor: www.usaid.gov.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu najavila je da je od danas na internet stranici Sudskog saveta Kosova dostupna mogućnost izračunavanja troškova sudskih i krivičnih kazni, prenosi Kljan Kosova.

Pokretanje internet cenovnika deo je niza karakteristika na vebsajtu Pravosudnog saveta Kosova koji je razvijen USAID-ovim programom za jačanje pravosudnog sistema radi povećanja transparentnosti i pristupa pravdi građanima.

Ambasada navodi da su uz podršku USAID-a, putem programa osnaživanja pravosudnog sistema, kancelarija američkog Odeljenja za pravdu i Kancelarija za međunarodno suzbijanje narkotika, čine da kosovsko pravosuđe bude dostupnije građanima.

Inovativni kalkulator se lako koristi i pruža građanima Kosova mogućnost da procene troškove sudskih taksi i krivičnih kazni neizlazeći iz svojih domova, čime se eliminiše potreba za angažovanje advokata.

Inače, osim te nove stavke na internet stranici Sudskog saveta Kosova, do sada su svi građani putem tog veb sajta imali uvid i u bazu sudskih presuda, a takođe imali i mogućnost podnošenja disciplinskih žalbi protiv sudija,kao i pregled rada pravosuđa.

Program USAID-a za jačanje pravosuđana Kosovu se fokusira na promociju pravosudnog sistema koji poštuje visoke standarde nezavisnosti, nepristrasnosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti.