Broj korisnika socijalne pomoći manji u odnosu na prošlu godinu

Siromaštvo
Izvor: N1 Info

Broj korisnika socijalne pomoći na Kosovu je manji u poređenju sa predhodnom godinom, pokazuju podaci Ministarstva rada i socijalne zaštite, a prema statistici socijalno najugroženije grupe su samohrani roditelji, nezaposlena lica, Romi, interno raseljena lica, osobe sa visokim stepenom invaliditeta i starije osobe bez mesečnih primanja, prenosi RTK.

Porodica Ilić, Zoran i Katarina, žive u Kontejnerskom naselju na Padalištu, sa dvoje male dece, od socijane pomoći, u teškim uslovima, sa 100 evra mesečno jedva sastavljaju kraj sa krajem.

,,Život u kontejnerima je veoma težak, zimi nam je mnogo hladno, a tokom leta kada se lim ugreje ne može da se sedi unutra. Preživljavamo nekako, ali sa ovim primanjima to je teška misija. Ovde imamo pacove, bube od kojih ne može da se živi, plašimo se da se neko ne zarazi. Tražim posao, ali za sada mi ne uspeva” , kazao je Ilić.

Kancelarija za socijalnu pomoć Opštine Gračanica godišnje primi oko 50 novih zahteva za tu vrstu pomoći, dok se na mesečnom nivou za korisike socijalne pomoći izdvaja oko 12.000 evra.

,,Odluka o priznavanju prava donosi se na osnovu Zakona o šemi socijalne pomoći i propratnih administarativnih uputstava. Trenutno je u programu 130 porodica iz 17 naselja sa teritorije opštine Gračanica, koji su podeljeni u dve kategorije. U prvoj kategoriji su samohrani roditelji sa decom mlađom od 18 godina i lica ograničenih sposobnosti, dok drugu kategoriju čine nezaposleni roditelji sa decom mlađom od pet godina”,  istakla je službenica socijalne zaštite u Opštini Gračanica Sonja Nešić.

Dodala je da se obračunavaju materijalni i nematerijalni prihodi na osnovu obrasca koji ekipa popunjava na terenu, kod porodice.

,,Iznos socijalne pomoći zavisi od broja članova porodice, jedan član prima 60 evra, dok je najveći iznos koji je zabeležen u Centru za socijalni rad, a koji prima porodica sa sedmoro dece je 157 evra. Broj korisnika u poslednje dve godine varira, od 130 do 150 korisnika’’, precizirala je Nešić.

Podaci Ministarstva rada i socijalne zaštite pokazuju da je na Kosovu i dalje visoka stopa nezaposlenosti.

Od januara do septembra 2018. godine bilo je 25.259 porodica, odnosno 103.094  korisnika socijalne pomoći na Kosovu, a u septembru 2019. godine bilo je 24.526 porodica, sa 99.718 članova.

Na osnovu poslednjih istraživanja Svetske Banke i kosovske Agencije za statistiku, 17,6 odsto građana Kosova živi na ivici siromaštva, a 5,3 odsto  građana živi u ekstremnom siromaštvu.