Broj prijava za legalizaciju objekata se povećava zbog pojednostavljenja procedura

Konferencija o legalizaciji
Izvor: Koha ditore

Pojednostavljeni postupak legalizacije bespravnih građevina u okviru novog Zakona o legalizaciji povećao je broj građana koji su se prijavili za legalizaciju objekata, prenosi Koha.

Broj zahteva za legalizaciju bio je veći tokom 2019. godine, dok je u prvim mesecima 2020. godine došlo do smanjenja zbog pandemije.

Neke od olakšica koje novi zakon ima su pojednostavljenje procedura, kao i niži finansijski troškovi.

Na konferenciji koju je organizovala opština Priština povodom pojednostavljenog procesa legalizacije nelegalnih građevina, opštinski službenici pozvali su građane da se prijave za legalizaciju svojih objekata, prenosi Ekonomija Onlajn.

Direktor Direkcije za urbanizam u opštini Priština Ardian Oluri rekao je da je važnost legalizacije to što se izbegava rušenje objekata.

Pojasnio je na koji način i na kojim lokacijama se mogu podneti zahtevi za legalizaciju, kao i to na kojim lokacijama se ne može graditi.

Istakao je da u opštini Priština postoji posebna kancelarija u kojoj se građanima daju objašnjenja o procesu legalizacije.

Iz Sektora za legalizaciju pri Direkciji za urbanizam u opštini Priština Ljendita Bećiri, objasnila je postupak za legalizaciju građevinskog objekta.

Rekla je da postoje samo četiri dokumenta koja treba da se popune.

„Postoje  četiri osnovna dokumenta, vlasnički list, kopija plana, geodetska merenja i izjava koju vlasnik popunjava“, rekla je Bećiri.

Direktor Odeljenja za prostorno planiranje, izgradnju i stanovanje u Ministarstvu ekonomije i životne sredine Servet Spahiu rekao je da je novi Zakon o legalizaciji  stupio na snagu 2018. godine, ali prema njegovim rečima došlo je do kašnjenja u započinjanju njegove primene.

Spahiu je dodao da je u 2019. godini došlo do povećanja broja zahteva za legalizaciju objekata, koji se nastavio u prvim mesecima januara, ali da je pandemija izazvala pad interesovanja.

„Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu u septembru 2018. godine, čija je svrha bila olakšavanje postupaka legalizacije, kako bi se građani mogli legalizovati objekte koje su izgradili pre rata, a posebno posle rata. Novi zakon ima svoje prednosti, to su pojednostavljene procedure, smanjenje cene, jedan evro po metru kvadratnom za porodične kuće, dva evra za administrativne poslovne itd."

Rekao je da ima registrovanih 350.000 ilegalnih objekata.

Rok za prijavu za legalizaciju je do septembra 2021. godine, a maksimum do koga se može produžiti je do 2022. godine.

Predsednik Udruženja geodeta Kosova Murat Hodža rekao je da treba da postoji veća komunikacija između centralnih i lokalnih institucija u vezi sa procesom legalizacije.

Prema njegovim rečima, opštine nemaju dovoljno kapaciteta da se bave ovim procesom.

Rekao je da građani imaju dileme da pristupe legalizaciji. Prema njegovim rečima, potrebno je učiniti više na podizanju svesti o legalizaciji imovine.