Broj studenata na Univerzitetu u Prištini opada, mladi odlaze u inostranstvo

Univerzitet Hasan Priština
Izvor: Infi-ks.net

Ove godine Univerzitet "Hasan Priština" u Prištini pohađa 6.000 studenata manje u poređenju sa akademskom 2017/2018. godinom, prenosi Koha.

Najveći državni univerzitet je pre dve godine na nivou prvostepenih, master i doktorskih studija imao 42.006 studenata, a ove godine ima svega 35.930 akademaca.

Ekonomski fakultet pohađa najviše studenata. Dekan tog fakulteta Alji Dedaj kaže da je pre tri godine bilo 13.000 studenata, dok ih ove godine ima samo 5.500.

Prema njegovom mišljenju, glavni razlog smanjenja broja studenata jeste njihov odlazak u inostranstvo.

Poslednjih godina se takođe smanjio broj studenata i na Filozofskom fakultetu. Prema podacima Univerziteta, u 2017/2018. godini  na tom fakultetu bilo je 3.802 studenta, dok je ove godine 2.673, za oko hiljadu manje.

Prodekan Filozofskog fakulteta Arben Hajdari rekao je da, iako je broj opao, to nije drastičan pad, koji bi ugrozio opstanak bilo kojeg studijskog programa.

Rektorat Univerziteta u Prištini je saopštio je da je broj primljenih studenata u prošloj godini bio 8. 137, dok za novu akademsku godinu još nije utvrđen. Rektorat smatra da su glavni razlozi za smanjen broj studenata manji broj učenika u srednjim školama, iseljavanje mladih u inostranstvo i porast broja učenika koji pohađaju stručne škole.

Univerzitet u Prištini ima 14 fakulteta. Fakultet sa najviše studenata je Ekonomski fakultet, slede Pravni i Pedagoški fakultet.