Centralna banka Kosova bez odbora 15 meseci, rizik od blokiranja finansijskog sistema

Centralna banka Kosova
Izvor: Klan Kosova

Centralna banka Kosova je bez odbora od juna 2020. godine i kako kažu iz ove institucije za Radio Slobodna Evropa, ukoliko odbor ne bude kompletiran do kraja ove godine, postoji rizik finansijski sistem bude blokiran.

CBK je poslala Skupštini Kosova imena za izbor novih članova, ali do sada zakonodavno telo nije donelo odluku.

Njihov odabir hitno je preporučila Evropska komisija u Izveštaju o napretku objavljenom 19. oktobra.

Evropska komisija je u Izveštaju o napretku upozorila na brojne pokrenute procese koji su važni za kosovsku ekonomiju, poput liberalizacije osiguranja, regulacije likvidnosti..., ali da bez kompletiranja odbora isti neće biti moći da stupe na snagu.

U odsustvu Odbora, CBK takođe radi bez odobrenog budžeta, jer je ovaj proces u nadležnosti odbora. Trenutno, CBK koristi jednu dvanaestinu budžeta za prethodnu godinu. Ovo se odnosi samo u svrhu finansiranja operativnih troškova.

Pored toga, CBK je navela da nedostatak odbora onemogućava usvajanje novih propisa i izmenu postojećih, i ometa kontinuirano približavanje regulatornog okvira CBK regulatornim aktima EU, osnovnim principima za efikasan nadzor i dokumentima Bazelskog komiteta .

U Centralnoj banci Kosova kažu da bez kompletiranja odbora, od januara sledeće godine, ni radnici neće moći da dobiju plate.

"Nemogućnost korišćenja budžeta značila bi prestanak aktivnosti CBK-a, sa vrlo ozbiljnim posledicama po normalno funkcionisanje privrede, ali i države Kosovo", navodi se u odgovoru CBK -a upućenom RSE.

Više od 15 meseci bez odbora

CBK je završila procedure za izbor tri neizvršna člana Odbora, od objavljivanja konkursa do obrade uže liste kandidata koju je poslala Skupštini Kosova.

CBK je 13. aprila ove godine poslao skupštini imena članova Odbora, ali do sada se ništa nije dogodilo. Odbor se sastoji od pet članova i trenutno ima samo dva člana: guvernera CBK -a i predsednika odbora, čiji je mandat istekao.