Dimkić: Izlivanje iz jalovišta kod Leposavića nije prouzrokovalo ekološku katastrofu

Jovan Dimkić - generalni direktor Kombinata Trepča
Izvor: Kosovo Online

Generalni direktor Kombinata “Trepča“Sever Jovan Dimkić rekao je danas da na osnovu dosadašnjih saznanja, analiza i izveštaja stručnih i nadležnih ekipa „izlivanje vode i mulja sa jalovišta u Leposaviću nije prouzrokovalo nikakvu ekološku katastrofu ili bilo kakvo zagađenje u širem području nizvodno u vodotoku reke Ibar“.

Dimkić je na konferencija za novinare u Leposaviću naglasio da se je time potvrđeno da kvalitet vode reke Ibar nije ugrožen i da javnost koja je bila uznemirena i zabrinuta može da odahne i da se osloni na izveštaje stručnih nadležnih ekipa, a ne „zlonamernih pojedinaca i medija koji su ovu stvar napumpali do neslućenih razmera predstavljajući je kao ekološku katastrofu“.

Na sreću to nije bila katastrofa i ne bi smelo da do nje dođe. Verujem da je ovo i pouka za medije da obaveštavanje javnosti čine na mnogo ozbiljniji način, da uvažavaju izjave i procene nadležnih, u ovom slučaju u Kombinatu Trepča, a da se oslanjaju i na stručne izveštaje nadležnih inspekcijskih službi, ali nikako na izjave zlonamernih pojedinaca ili nekih lokalnih političara koji nisu stručni za ovu materija, a izgleda da nisu baš ni dobronamerni“, rekao je Dimkić.

On je ponovio da je utvrđeno da je do probijanja brane i isticanja vode i mulja sa jalovišta u Leposaviću došlo kao posledica forimaranja jezera sa visokim nivoom vode, što je pre svega uslovljeno atmosferskim padavinama i otapanjem leda.

Dimkić je izneo detaljne rezultate i izveštaje nakon radnji koje su preduzele, kako stručne ekipe iz Bora, specijalozovane za ovakve događaja, tako i stručnjaci iz Raške, inspekcijski organi iz Prištine i nadležne službe samog Kombinata Trepča.

Imamo vrlo detaljne rezultate sa desetak mesta na kojima su uzimani uzorci 2-3 uzastopno, a juče je uzeto uzorkovanje Ibra u Raški na nekolike mesta i svi oni pokazuju da se ne radi ni o kakvom zagađenju koje je prouzrokovano ovim događajem. Naša služba koja radi u okviru Instituta i koja redovno radi kompletan monitoring parametara kvaliteta vazduha, zemlje i vode, zaključila je na osnovu analiza u prethodnim danima da se akcident koji se desio 17. januara u Leposavići nije uticao na kvalitet vode reke Ibar“, rekao je Dimkić.

On je istakao da je mišljenje ove službe da voda iz Ibra može da se koristi u gradovima u sve svrhe kao i do sada i ničim ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Prvi čovek „Trepče“ je naveo da je prioritet ovog kombinata pre svega zaštita ljudi i njihovih života, ali i životne sredine pa je u skladu sa tim menadžment preduzeća odličio da, i pored preporuka koje su stigle iz Prištine i Bora da je moguće nastaviti proizvodnju, ulože dodatne napore u ojačavanje bedema na jalovištu.

Ostvarivanje profita, koji jeste jedan od naših ciljeva, je u drugom planu u odnosu na ostvarivanje bezbednosti. Svaki naš objekat bilo u rudniku, ili jalovište, mora da bude apsulutno bezbedan, a za to kod nas postoji i služba koja se brine isključivo o tome. Odlaganje početka rada Flotacije, iako imamo sve potrebne dozvole za to, pokazuje da smo orjentisani na povećanje sigurnosti, a ne na početak rada i proizvodnju po svaku cenu“, poručio je Dimkić.

On je dodao da će se jalovište koje je trenutno u funkciji koristiti još narednih nekoliko godina i zbog toga, kako je rekao, već napravljen plan glavni projekat za obezbeđivanje novog mesta na kojem će se odlagati jalovina iz Flotacije u Leposaviću.

Mi za to vreme moramo da napravimo novo jalovište koje će biti na lokaciji ,Stubički potok‘ i koja je udaljena 2-3 kilometara od postojećeg jalovišta. Planirano je da ono bude mnogo većeg kapaciteta i koje će moći da zadovolji potrebe Trepče za odlaganjem jalovskog materijala u narednoh par decenija ili više“, zaključio je Dimkić.