Eurostat: Od 2003. godine, broj stanovnika na Kosovu se smanjio za 10,2 odsto

Priština
Izvor: Kosovo Online

Stanovništvo Kosova se u odnosu na 2003. godinu, kada su prvi put objavljeni podaci Eurostata, smanjilo za 10,2 odsto, dok se stanovništvo Albanije smanjilo za 15 odsto, prenosi Koha.

Stanovništvo Albanije se smanjilo za 15 odsto u odnosu na 90-te godine prošlog veka pa sada broj stanovnika iznosi 2,79 miliona stanovnika što je najmanje od 1982. godine.

Podatke je objavio Eurostat, u izveštaju o napretku stanovništva Evrope od šezdesetih godina prošlog veka, povodom Svetskog dana stanovništva.

Na osnovu ovih podataka, Albanija je na četvrtom mestu u Evropi, posle Bugarske, Rumunije i Hrvatske, po procentualnom smanjenju stanovništva u odnosu na početak 1990-ih.

Od 1960. godine, kada je Eurostat objavio podatke, stanovništvo Albanije se udvostručilo, dostigavši vrhunac 1991. sa skoro 3,3 miliona stanovnika. Zatim je počela kontrakcija, pod uticajem najpre visoke imigracije, a zatim i povratka imigracionog ciklusa i postepenog starenja stanovništva, pod uticajem i imigracije i broja rođenih.

Bugarska je zabeležila pad, sa -21,1, Hrvatska (-18,9) i Rumunija (-17,9). Prema podacima Eurostata, stanovništvo Srbije je u odnosu na 1995. godinu (kada se odvojila od Crne Gore) palo za skoro 11%, dok je stanovništvo Crne Gore za isti period palo za 2,4%.

Stanovništvo Severne Makedonije ima blagi pad od manje od 3 odsto, ali se u ovoj zemlji već duže vreme vodi debata o popisu stanovništva i njegovom stvarnom broju.

Prema podacima Eurostata, za duži period rasta stanovništva 2020. godine u zemljama EU zbog uticaja pandemije Kovid-19, broj stanovnika Evropske unije u 27 zemalja ponovo je smanjen.

Ali dugoročno gledano, stanovništvo EU je poraslo sa 354,5 miliona u 1960. na 446,8 miliona 1. januara 2022. godine, povećanje od 92,3 miliona ljudi.

Prema komentaru Eurostata, EU je prošla kroz period demografskih i društvenih promena. Očekuje se da će širenje pandemije Kovid-19 ostaviti trajan uticaj na način na koji živimo i radimo zajedno. Širenje je došlo u vreme kada je Evropa već prošla kroz period dubokih demografskih i društvenih promena.