I srpsko seosko groblje u selu Dren na udaru eksproprijacije zemljišta koju sprovodi Priština

Srpsko groblje u selu Dren
Izvor: Kosovo Online

Nakon serija odluka o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova tokom 2022. godine, kosovska vlada donela je sredinom januara još jednu odluku ove vrste, a ona obuhvata i seosko groblje u selu Dren.

Ovog puta ekspropriše se preko 80 hektara dve katastarske zone – u selu Dren i Lešku, u privatnom, društvenom i opštinskom vlasništvu. Iako dve katastarske zone, uvidom u satelistski snimak, u pitanju je jedan ogroman komad zemlje – brdo. Među ovim parcelama je i seosko groblje u Drenu, prenosi Radio Mitrovica Sever navode portala Kossev.

Za vladu Kosova novi komad zemlje na severu ekspropriše se radi još jednog "infrastrukturnog projekta od javnog interesa". Za lokalne Srbe to je razlog za novu zabrinutost i strah usled nedostatka informacija o tome šta će se na brdu graditi.

Na sednici održanoj 16. januara kosovska vlada odlučila je da proglasi od posebnog javnog interesa nepokretnosti u katastarskim zonama Dren i Lešak, radi realizacije infrastrukturnih projekata.

U odluci se navodi da je tako nešto potrebno radi realizacije "Infrastrukturnih projekata od javnog interesa".

Istom odlukom je naloženo Odeljenju za eksproprijaciju Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i infrastrukture da u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima, pokrene postupke eksproprijacije nepokretnosti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

U trećoj tački navodi se da su odeljenje za eksproprijaciju i Ministarstvo finansija, rada i transfera dužni da sprovode ovu odluku.

U odluci kosovske vlade koja se može pronaći na sajtu kabineta kosovskog premijera, nema detalja o površini parcele, razlogu zašto je proglašena da je od posebnog javnog interesa, odnosno kakvi će to infrastrukturni projekti da se realizuju.

Odgovore na ova pitanja pokušali smo da dobijemo u kosovskoj vladi ali do objavljivanja ove vesti izostali su.

Ipak, imali smo uvid u odluku odeljenja za eksproprijaciju Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i infrastrukture.

U ovom dokumentu izneta je lista koja se sastoji od podataka o broju parcele, vlasniku, katastarskoj površini, kao i opštini u kojoj se nalazi nepokretnost čija se eksproprijacija zahteva.

Eksproprijacija se planira za sedam parcela u katastarskoj zoni Dren. Od toga se za jednu navodi da je vlasnik Opština Leposavić, za četiri da je u pitanju društvena svojina, tj. da je vlasnik preduzeće, a dve u vlasništvu osobe D. J.

Za šest od sedam parcela navodi se podatak o površini. Reč je o ukupno 395977 metara kvadratnih, tj. više od 39 hektara.

Za katastarsku zonu Lešak navodi se da se vrši eksproprijacija 13 parcela. Od ovog broja dve su u vlasništvu takođe jednog preduzeća, a ostalih 11 se kao vlasnici navode privatna lica, dok je za za pojedine paracele ima više suvlasnika. Ukupna površina svih parcela meri se na 427.533, odnosno više od 42 hektara.

Ukupna površina svih parcela prelazi površinu od 80 hektara i prema satelitskom snimku u koji smo imali uvid, u pitanju je jedan komad zemlje.