Jevtić: Ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu je naš imperativ

Dalibor Jevtić, ministar za zajednice i povratak
Izvor: Ministartsvo za zajednice i povratak

Ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić poručio je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom da njihovo potpuno i ravnopravno učešće u svim sferama društvenog života mora biti imperativ svima.

Jevtić je istakao da su poštovanje osnovnih ljudskih prava, dostojanstva i vrednosti svake osobe univerzalna načela i obaveze.

On je tim povodom pozvao javnost na međusobno razumevanje i jačanje svesti o toleranciji, pomoći i zaštiti prava osoba sa invaliditetom.

“Potrebno je da se svi više angažujemo da osobama sa invaliditetom omogućimo da na ravnopravnoj osnovi imaju pristup sredini, informacijama, obrazovanju, zapošljavanju i društvenoj zaštiti. U tom pogledu osobe sa invaliditetom i njihove organizacije i udruženja koja rade na njihovoj održivoj integraciji u društvo uvek mogu računati na podršku Ministarstva za zajednice i povratak”, navodi se u saopštenju Ministarstva za povratak i zajednice.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju koja predviđa jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu osoba sa invaliditetom.