KDI: Da svi razmisle o stanju demokratije na Kosovu

KDI
Izvor: Koha ditore

Kosovski demokratski institut (KDI) poručio je danas, kada se obeležava Međunarodni dan demokratije, da je to dobra prilika svima da razmisle o stanju demokratije na Kosovu, prenosi Ekonomija Onlajn.

Oni naglašavaju da je nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije doveo do toga da na Kosovu nastavlja da opada Godišnji indeks percepcije korupcije.

Sa 36 poena, Kosovo je ove godine izgubilo još jedan bod u sistemu rejtinga (sa 37 u 2018.) i palo je sa 93. na 101. poziciju. Uprkos činjenici da su napori vlade Kurtija da očisti odbore javnih preduzeća od partijskih militanata izgledali obećavajuće, imenovanje novih članova vladajućih stranaka koalicije Samoopredeljenje-DSK u iste odbore gotovo vraća situaciju na isti nivo", navode iz KDI.

Iz ove organizacije podsećaju da su vrednosti slobode, poštovanje ljudskih prava, održavanje redovnih i slobodnih izbora koji garantuju univerzalno pravo glasa i kandidovanja, suštinski elementi demokratije.

U proteklih godinu dana, Kosovo je zaključilo izborni ciklus koji je, prema lokalnim i međunarodnim izveštajima, ispunio najviše demokratske standarde.

Međutim, nedostatak unutrašnjeg konsenzusa o glavnim pitanjima i posledične političke krize dovelo je do promene vlada u kratkom vremenskom periodu.Ovo je sprečilo reforme u konsolidaciji demokratije, održivom ekonomskom razvoju, jačanju vladavine zakona kao i poboljšanju imidža Kosova u međunarodnoj areni. U periodu pandemije i dugih ustavnih procedura za formiranje nove vlade ostavili su zemlju bez izvršnih institucija sa punom funkcijom u periodu kada su građanima bile najpotrebnije“, navode iz KDI.

Oni podsećaju da zbog nedostatka političkog konsenzusa kosovska skupština nije uspela da usvoji poslovnik o radu kako bi se prilagodila situaciji stvorenoj pandemijom i sledstveno tome je u nekim slučajevima bila primorana da privremeno smanji svoj rad, takođe zbog širenja virusa unutar skupštine.

Tromom dinamikom rada u vreme pandemija i izraženim nedostatkom političkog konsenzusa, skupština nije uspela da ispuni svoje ustavne odgovornosti u odnosu na zakonodavni proces, nadzor izvršne vlasti, kao i zastupanje interesa građana“, stav je Kosovskog demokratskog instituta.

Dijalog nastavio da proizvodi polarizaciju

Iz KDI tvrde da je „dijalog Kosovo i Srbija kao jedan od najvažnijih političkih procesa nastavio da proizvodi ekstremnu političku polarizaciju, često postajući odlučujući faktor u dugotrajnosti nekoliko vlada zaredom.“

Nedostatak političke i socijalne kohezije, domaća sfera uticala je na demokratsko funkcionisanje institucija i stvaranje tekućih političkih kriza. Spolja je prikazivala nekoordinisanu i jedinstvenu državnu politiku. Uske partijske politike često su dominirale političkim diskursima, dok nedostatak volje za postizanjem širokog političkog konsenzusa po ovom pitanju ostaje izazov u tom procesu. Ovo poslednje je takođe primećeno u dinamici između političkih partija koje su deo koalicije, gde su lideri često izražavali različite stavove o procesu dijaloga, kao i u stalnom protivljenju i oklevanju opozicionih partija da postanu deo delegacija ili da imaju zajedničke informativne i / ili koordinacione sastanke“, navode iz KDI.

Njihov stav je i da su nedostatak transparentnosti i nejasnoća oko procesa uz posredovanje EU, procesa kojim posreduju SAD i samog statusa već postignutih sporazuma između strana, stvorili zbunjenost i neizvesnost među građanima.

Zatvorena priroda ovih rasprava otkrila je nedostatak volje, odgovornosti i slabosti koje ima skupština u vezi sa vršenjem efikasnog nadzora“.

Pravosudni sistem na Kosovu podriven

Kada je u pitanju vladavina zakona iz Kosovskog demokratskog instituta kažu da političko mešanje i dalje podriva pravosudni sistem na Kosovu.

Kršenje ljudskih prava često ima svoj izvor u samom sektoru pravde. Nepotpuna suđenja, optužnice bez dovoljnih dokaza i zastarevanja u mnogim slučajevima su samo neki od oblika kršenja ljudskih prava. Situacija u vezi sa rukovanjem predmetima pogoršala se još više tokom pandemije, zbog rada sa ograničenim kapacitetima pravosudnih tela“, ističu iz KDI.

Kosovo kao najmlađa demokratija u Evropi moglo bi da se ponosi svojim nivoom demokratije ako institucije i građani ostanu odlučni da gaje i štite demokratske vrednosti, gde dobrobit njegovih građana garantuje politički sistem koji pruža okruženje za istinsku i transparentnu izbornu trku, u kojoj pobede najbolje ideje i kandidati, gde je borba protiv korupcije i vladavine zakona beskompromisna i gde građani povećavaju zahteve za odgovornošću i vlasništvom u odlučivanju“, poručuju iz KDI.