Koha: Čak i tokom karantina rashodi za službene ručkove i večere

predsedništvo
Izvor: Koha ditore

Rashodi na ime ručkova i večera na zvaničnim sastancima sa delegacijama pravljeni su čak i u mesecima kada je Kosovo bilo u karantinu, granice su bile zatvorene, restorani nisu radili, a troškove je snosilo Predsedništvo i mnoge nezavisne institucije, piše Koha.

Prištinski medij podseća da je sredinom marta, kada su zabeleženi prvi slučajevi zaraženih virusom kovid-19, vlada je uvela restriktivne mere kretanja a do juna, restorani nisu mogli da poslužuju goste u lokalu ili terasi.

Međutim, troškove na ime reprezentacije kosovske institucije su ostvarile i u aprilu i u maju, kada su na snazi bile mere restrikcije.

Predsedništvo je potrošilo oko 4 hiljade evra za reprezentaciju u poslednjim mesecima. Na osnovu odgovora koji je ta institucija dala Kohi, nakon zahteva za pristup javnim dokumentima, tokom aprila je potrošeno 553,50 evra, dok je u maja trošak iznosio 3.369,86 evra.