Komandant Kfora: Najveća pretnja za stabilnost na Kosovu su gruba retorika i narativi o pretnjama i nemirima

Franko Federiči
Izvor: KFOR

Nakon 22 godine od potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim je obezbeđen mir na Kosovu i prekinuto bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije, komandant KFOR-a general-major Franko Federiči u razgovoru za Euronews Srbija kaže da se „NATO prioriteti na Kosovu za sve ovo vreme nisu promenili i da je njihov posao očuvanje bezbednosti ljudi i stabilnost na Zapadnom Balkanu“.

Federiči je rekao da je "Кfor najdugotrajnija operacija NATO-a koja predstavlja uspeh Alijanse i naših partnera“.

„Protekle 22 godine Кfor pruža podršku bezbednosti na celom Кosovu i stabilnost na celom Zapadnom Balkanu", rekao je Federiči.

On je podsetio da su 12. juna 1999. godine vojnici Kfora ušli na Кosovo u skladu sa Кumanovskim sporazumom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja propisuje da snage Кfora pružaju sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice koje žive na Кosovu.

Кako je poručio, mir i stabilnost su prioritet za NATO duže od dve decenije.

"Naš mandat se nije promenio i ostajemo posvećeni njegovom svakodnevnom sprovođenju", kazao je Federiči i naglasio da put ka stabilnosti nije bio lak.

On je naglasio da je činjenica da je na Кosovu u proteklih nekoliko godina bilo tenzija, ali da je Кfor uvek bio spreman da reaguje na odgovarajući način tako što je sprečavao eskalaciju nasilja.

"Danas je situacija stabilna i pažljivo je pratimo. Кfor radi u bliskoj saradnji sa lokalnim i međunarodnim bezbednosnim organizacijama i u dobroj je poziciji da se suočava sa svim dešavanjima koja mogu uticati na bezbednosnu situaciju i usvajanje svih mera neophodnih za održavanje bezbednosti na Кosovu. To činimo u bliskoj koordinaciji sa Кosovskom policijom i Euleksom u korist svih zajednica koje žive na Кosovu", rekao je Federiči.

Кfor i Vojska Srbije sarađuju odlično na svim nivoima

Federiči je istako da Кfor i Vojska Srbije imaju odličnu i dugoročnu saradnju na svim operativnim nivoima i da se sve odvija u skladu sa Кumanovskim sporazumom.

"Saradnja sa Vojskom Srbije je odlična. Ovo je umnogome zahvaljujući vođstvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i dobrih linija komunikacije sa njim koje su uspostavili prethodni komandanti Кfora. Želim takođe da istaknem odličan rad Кforove Zajedničke komisije za sprovođenje, koja je uspostavljena u skladu sa Кumanovskim sporazumom kako bi se ostvarila efikasna saradnja sa Vojskom Srbije", kaže Federiči, dodajući da Кfor i srpska vojska svakodnevno komuniciraju i sinhronizuju svoje patrole duž administrativne linije kako bi, kaže, na siguran način doprineli održavanju mirne atmosfere.

Uskoro obeležavanje 500. sastanka

Federiči je najavio obeležavanje 500. sastanaka od početka operacije i istakao da je zajednička saradnja ključ bezbednosti.

"Povremeno se sastajem sa načelnicima generalštabova zemalja koje se graniče sa zonom odgovornosti Кfora, među kojima je i general Mojsilović, a sve u cilju unapređenja dijaloga i međusobnog vojnog razumevanja. General Mojsilović i ja redovno razmenjujemo informacije u vezi sa trenutnom situacijom na Кosovu i aktivnostima koje se preduzimaju za praćenje situacije na terenu. Ovaj nivo interakcije značajno doprinosi svakodnevnom sprovođenju mandata Kfora koji su propisale Ujedinjene nacije", dodao je Federiči.

Prema njegovim rečima bezbednosna situacija na Кosovu je stabilna, uz naglasak da su najveća bezbedonosna pretnja po stabilnost i dalje upotreba grube retorike i štetnih narativa o neprestanim pretnjama ili nemirima koje niko ne želi.

"Bezbednosna situacija je stabilna i pažljivo je pratimo. Kfor blisko sarađuje sa lokalnim i međunarodnim bezbednosnim organizacijama. Imamo dobru poziciju za suočavanje sa svim dešavanjima koja mogu uticati na bezbednosnu situaciju, spremni smo za usvajanje svih mera neophodnih za održavanje bezbednosti na Кosovu. Uvek delujemo u bliskoj koordinaciji sa Кosovskom policijom i Euleksom, koji su prvi i drugi u lancu reagovanja u konceptu bezbednosnog odgovora na tri nivoa", kazao je Federiči.

On ističe da se izazovi u protekle 22 godine nisu promenili i da, uopšteno gledano, na Кosovu je situacija stabilna.

Mandat Kfora koji su propisale UN ostao je nepromenjen

Upitan da prokomentariše spekulacije da su se bezbednosnosne snage na Кosovu formirale u suprotnosti sa stavovima alijanse, Federiči kaže da se politika NATO-a ogleda u komentarima generalnog sekretara Jensa Stoltenberga.

"Nije na meni da komentarišem na tu temu. Politika NATO-a se ogleda u komentarima generalnog sekretara NATO-a. Mandat Kfora koji su propisale Ujedinjene nacije ostao je nepromenjen. A mi ostajemo fokusirani na njegovo svakodnevno sprovođenje. NATO, kroz svoj Tim za savetovanje i vezu, nastavlja da pruža podršku razvoju Кosovskih bezbednosnih snaga u skladu sa njihovim prvobitnim mandatom, a to je mandat snaga za civilnu odbranu", kazao je on i dodao da je reč o glasinama i spekulacijama.

Naglašava da misija Кfora zaivsi od uslova na terenu i da ona nije ograničena unapred definisanim rokovima.

Federiči je poručio da Кfor ostaje na Кosovu dokle god to bude neophodno

"Mi smo posvećeni daljem izvršavanju naše misije, dokle god to bude potrebno", dodao je.

Pažljivo pratimo faktore nestabilnosti

Glavnokomandujući Kfora ocenjuje da je dosta postignuto proteklih godina na Кosovu po pitanju bezbednosti, ali da neki izazovi i dalje postoje.

"Neki izazvoi su i dalje tu, na primer u smislu uticaja organizovanog kriminala, nezakonitih ekonomskih aktivnosti i štetne retorike na etničkoj bazi. U potpunosti smo svesni ovih faktora nestabilnosti i pažljivo ih pratimo, tako što delimo sve bitne informacije sa svim bezbednosnim partnerima, uključujući Кosovsku policiju i Misiju Evropske unije za vladavinu prava na Кosovu (Euleks) koji deluju kao prvi i drugi u bezbednosnom lancu reagovanja, prema konceptu ’prvog, drugog i trećeg u lancu reagovanja’, rekao je Federiči i dodao da će Кfor intervenisati samo ukoliko se bezbednosna situacija pogorša do mere gde Кosovska policija i Euleks ne mogu da je regulišu bez njihove podrške.

Da podsetimo, pre 22 godine potpisivan je Кumanovski sporazum, na vojnom aerodromu u blizini Кumanova, koji je označio kraj NATO bombardovanja na SR Jugoslaviju.