Kosovo dobilo 1.344 mobilnih uređaja za skladištenje vakcina

vakcine
Izvor: Reporeteri

U saradnji sa britanskom ambasadom na Kosovu i vladom Luksemburga Unicef je donirao Kosovu 1.344 mobilnih uređaja za skladištenje vakcina, koji će doprineti boljem sprovođenju programa vakcinacije, prenosi Reporeteri.

U saopštenju Unicefa navodi se da su mobilni uređaji za skladištenje vakcina deo podrške za jačanje infrastrukture hladnog lanca na Kosovu.

Zahvaljujući ovim uređajima, mobilni timovi zdravstvenih radnika moći će da pružaju usluge imunizacije zajednicama i deci do kojih je teško doći, onima iz ruralnih područja, deci sa invaliditetom ili onima koji su udaljeni od domova zdravlja.

Uređaje će prvo koristiti lekari i medicinske sestre za distribuciju vakcina protiv kovid-19 na Kosovu, gde je planirano da se vakciniše oko 4.500 ljudi tokom prve faze i 360.000 tokom druge faze. Uređaji će biti donirani Kosovskom institutu za javno zdravlje i 191 zdravstvenoj ustanovi na regionalnom i lokalnom nivou.

Mobilni uređaji za skladištenje vakcina se koriste za transport vakcina do mesta gde će se primenjivati. Transportne trake su upakovane u četiri pakovanja leda i mogu da drže temperaturu skladištenja od -2OC do -8OC tokom 41 sata i 29 minuta.

Šef kancelarije Unicefa Murat Sahin na Kosovu naglasio je da će ta organizacija, zajedno sa nacionalnim i međunarodnim partnerima nastaviti da podržava institucije, jača sistem hladnog lanca, imunizacionu infrastrukturu i vakcinaciju na terenu.

Britanska ambasada na Kosovu donirala je 1.206 uređaja, a vlada Luksemburga još 138.

"Sve ovo deo je našeg programa od 2 miliona evra u partnerstvu sa UN za jačanje održivosti u zdravstvu i obrazovanju tokom pandemije kovid-19", rekao je zamenik britanskog ambasadora Jakob Veber.