Leposavić: Isplata penzija na kućnu adresu ili uz punomoćje

NSZ isplata naknada za nezaposlene
Izvor: Tanjug

Krizni štab opštine Leposavić obavestio je danas sve penzionere koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Leposavić, a penziju primaju podizanjem gotovog novca sa platnog računa, da će se tokom trajanja vanredne situacije, isplata penzija vršiti na više načina, a sve to zbog pomoći najstarijim sugrađanima.

Krizni štab saopštio je da je penzije moguće podići na dva načina:

1.Za korisnike Banke Poštanske štedionice, isplata penzija vršiće se:

  • u prostorijama banke ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije, ili
  • dostavljanjem penzije na kućnu adresu, o čemu se svaki penzioner može izjasniti pozivom na posebnu telefonsku liniju Poštanske štedionice: 028-83-473, pri čemu je dužan da navede svoju tačnu adresu stanovanja Nakon izjašnjavanja, Banka Poštanska štedionica u saradnji sa Poštom, izvršiće isplatu penzije dostavljanjem na kućnu adresu korisnika

2. Za ostale penzionere, bilo da su korisnici Pošte ili Banke Poštanske štedionice isplata penzija vršiće se izdavanjem jednokratnog punomoćja licu koje će u ime i za račun korisnika penzije podići unapred definisan iznos sredstava sa računa korisnika

  • Uz propisno popunjeno punomoćje, lice ovlašćeno za podizanje penzije prilaže svoju ličnu kartu, kao i ličnu kartu davaoca punomoćja.
  • U ove svrhe, Pošta će obavljati rad sa strankama u periodu od 7 do 9 i 30 časova ujutru, kao i u periodu od 16 i 30 do 19 časova.
  • Banka Poštanska štedionica vršiće rad sa strankama u periodu od 8 do 14 i 30 časova.
  • Penzionerima sa teritorije opštine Leposavić obrasci za popunjavanje punomoćja biće dostavljeni posredstvom volontera u nabržem mogućem roku, kako ne bi imali nikakvu potrebu da napuštaju svoje domove.

"U cilju zaštite najstarijih sugrađana, molimo da se izdavanje ovlašćenja vrši u skladu sa propisanom distancom od dva metra", navode iz te opštine.