Mreža kosovskih žena traži pritvor za silovatelje maloletnice do konačne odluke suda

Zatvor
Izvor: Reporteri

Mreža kosovskih žena zatražila je da se osumnjičenima za silovanje maloletnice u Prištini odredi pritvor do donošenja konačne odluke suda i da se ne puštaju na slobodu posle 48 ili 24 sata, prenosi Kljan Kosova.

Ta mreža je pozvala da osumnjičeni, nakon ocene dokaza, dobiju meritornu kaznu prema težini krivičnog dela. 

Navodi se da je Krivičnim zakonikom Kosova predviđeno da se onaj ko "prinudi drugo lice na vršenje seksualne radnje bez pristanka tog lica, kažnjava zatvorom od dve do deset godina", a da u slučajevima kada je žrtva maloletna, zaprećena kazna od pet godina do 20 godina zatvora. 

Ta mreža je u saopštenju izrazila zabrinut što su nadležne institucije uhapšene samo dve od pet osoba osumnjičenih za silovanje maloletnice. 

"Prema podacima Instituta za sudsku medicinu, u više od 70 odsto slučajeva seksualnog nasilja žrtve su devojčice. Protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama i bilo koje druge vrste nasilja nad ženama i devojčicama mora da se bori celo društvo i svaki počinilac nasilja mora da dobije zasluženu kaznu", navodi se u saopštenju. 

Takođe, pozivaju da žrtva dobije odgovarajuću i neophodnu pomoć i da olstaju otvoreni za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama.