Nacrt novog Zakonika o krivičnom postupku predviđa suspenziju službenika optuženih za korupciju

Seljim Seljimi
Izvor: Ekonomia Online

Kosovski ministar pravde Seljim Seljimi predstavio je danas dopunjeni Nacrt zakona o krivičnom postupku, za koji se očekuje da unapredi borbu protiv korupcije i olakša suđenje u odsustvu, prenosi Ekonomija Onlajn.

Seljimi je rekao da će prema novom Zakoniku o krivičnom postupku svako službeno lice koje zloupotrebi službeni položaj i bude optuženo, biti odmah suspendovano.

Takođe je rekao da će usklađivanje nekih zakonskih odredbi olakšati intervenciju institucija za oduzimanje imovine stečene krivičnim delima.

Seljimi je pojasnio da su izvršenim izmenama predviđene suspenzije javnih službenika sa posla, u slučaju podizanja optužnice za krivična dela korupcije i zloupotrebe službenog položaja.

"Prvo pitanje je vezano za borbu protiv korupcije, napravili smo dve veoma važne intervencije. Po prvi put su uvedeni članci u vezi sa suspenzijama viših zvaničnika koji se gone za korupciju i zloupotrebu položaja. Prema novom Zakonu o krivičnom postupku, službenici će biti suspendovani odmah po podizanju optužnice. Uskladili smo odredbe krivičnog postupka sa novim zakonom o proširenim ovlašćenjima za oduzimanje imovine i sada imamo jači deo intervencije institucija u oduzimanju svake imovine koja je oduzeta uz krađu, korupciju i krivična dela", rekao je Seljimi.

Predloženi članovi se primenjuju na sve službenike optužene za krivična dela korupcije, omogućavajući na taj način postupanje bez obzira na funkciju ili dužnost koju obavljaju.

Što se tiče istrage i suđenja u odsustvu za krivična dela, Seljimi je istakao da su otklonjene sve tehničke greške i da će taj predlog biti primenjen nakon stupanja na snagu zakonika.

Do takvog predloga se došlo, jer postoje mnogi slučajevi kada je bilo poteškoća u obezbeđivanju prisustva okrivljenog u postupku, a posebno za ozbiljnija krivična dela poput ratnih zločina.

Selimi je naglasio da će ovo zakonsko rešenje omogućiti povećanje efikasnosti organa za sprovođenje zakona u vezi sa oduzimanjem imovine stečene krivičnim delima.

"Nacrt zakona u potpunosti preispituje odredbe o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim delima, usklađujući ove odredbe sa novim Zakonom o proširenim ovlašćenjima za oduzimanje imovine, za koji procenjujemo da će kroz ove izmene povećati efikasnost organa sprovođenje zakona", rekao je Seljimi.