Opština Zvečan potpisala ugovor za pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Todosijević i Miladinov
Izvor: TV Most

Predstavnici Opštine Zvečan, potpisali su danas u ime 13 opština sa Kosova i Metohije, ugovor za pružanje usluge ličnog pratioca deteta, prenosi TV Most. Ugovor je potpisan u okviru namenskih transfera koje je odobrilo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju.

Usluga "Lični pratilac deteta" dostupna je deci sa poteškoćama u razvoju ili sa invaliditetom, koja su deo vaspitno-obrazovnog sistema Republike Srbije. Lični pratilac pomaže korisnicima usluge prilikom kretanja, održavanja lične higijene, ishrane, oblačenja, učenja i međusobne komunikacije.

"Ta deca su u obrazovnom sistemu Ministarstva prosvete, ona pohađaju nastavu kao i sva ostala deca, ali je potreban lični pratilac. Trinaest opština je obuhvaćeno ovim projektom, 44 dece imamo na KiM, što znači da imamo i 44 pratioca", izjavila je Svetlana Miladinov, pomoćnica direktora Kancelarije za KiM.

U ime opština sa KiM ugovor potpisao predsednik opštine Zvečan Ivan Todosijević, a kako se navodi ta opština je nosilac i ugovora za geronto - domaćice.

"Opština Zvečan je u ime svih opština raspisala tender, javnu nabavku praktično za obe usluge, ovoga puta je Društvo za cerebralnu paralizu Ivanjica dobilo na tenderu za lične pratioce dece. Opština Zvečan je potpisala ugovor što znači da će vrednost ovog projekta od pet miliona i sto hiljada dinara biti raspoređeno na sve tri ove opštine što će Društvo za cerebralnu paralizu iz Ivanjice rasporediti u onoj meri gde se deca tj. lica sa potrebama ličnog pratioca i nalaze", rekla je Miladinov.

U okviru ove usluge biće angažovana 44 lična pratioca za 44 korisnika usluge.

U Opštini Zvečan biće angažovano pet ličnih pratilaca.

Vrednost projekta je 5.149.500 dinara.

Kako se navodi Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica je već četvrtu godinu zaredom pružalac usluge "Lični pratilac deteta" na teritoriji Kosova i Metohije.