Sahiti: U Prištini samo u junu prijavljeno 39 slučajeva nasilja u porodici

Adeline Sahiti
Izvor: Ekonomia Online

Direktorka službe za socijalno staranje u Prištini Adeljin Sahiti potvrdila je da je u tom gradu samo u junu prijavljeno 39 slučajeva nasilja u porodici, presnosi Ekonomija onlajn. 

Prema njenim rečima, broj je povećan u odnosu na prošlu godinu kada je prijavljeno 17 takvih slučajeva.

Sahiti dodaje da institucije treba da preduzmu politike za sprečavanje ove pojave. 

"Kada se bavimo slučajevima nasilja u porodici, nažalost imamo trend rasta iz godine u godinu. Kada govorimo o najnovijim statistikama koje imamo za ovu godinu, broj slučajeva nasilja u porodici je značajno porastao. Ako napravimo paralelu u odnosu na prošlu godinu, sada imamo 39 slučajeva koji su prijavljeni samo tokom juna, dok smo prošle godine imali drugačiju situaciju, bilo je sedamnaest slučajeva koje smo prezentovali Centru za socijalni rad", rekla je ona. 

Sahiti ističe je da je to pokazatelj da se slučajevi nasilja u porodici  povećavaju, ističući da je to bolna činjenica. 

"Ali mi kao institucije na lokalnom nivou i one na centralnom nivou, moramo da se udružimo i da preduzmemo politike koje pokazuju dobre namere koje treba da spreče ovu pojavu", istakla je Sahiti. 

Dodala je da se ogranizuju posebne radionice za integraciju žrtvi porodičnog nasilja u društvo.  Ona je istakla značaj edukacije kada je u pitanjuu prevencija porodičnog nasilja. 

"To se radi tako što se obrazuju nove generacije, pokazujući našoj deci da nasilje nije sredstvo za rešavanje bilo kakvog kopnflikta koji možemo da imamo, bilo kakve nevolje sa nekim. ŠPotrebno je da radimo i na procesu lečenja i rehabilitacije ovih žrtava", rekla je Sahiti.

Dodala je da Priština kao glavni grad daje dobar primer kako raditi na prevenciji drugim mestima na Kosovu i naglasila kako je važno da se obezbede modeli pomoći za žrtve porodičnog nasilja kako bi one mogle ponovo da "uzmu svoj život u svoje ruke". 

"Priština daje finansijsku podršku žrtvama nasilja u porodici", rekla je Sahiti.

Dodala je da je reč o izosu od 500 evra mesečno koji se žrtvama nasilja opredeljuje za plaćanje stanarine, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i pomoć deci ukoliko su ona sa majkom koja je  žrtva nasilja. 

"Priština je prvi put dodelila 305.000 evra organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u prestonici, i to je za nas izuzetno važno jer smo uspeli da podržimo 36 organizacija", rekla je ona. 

Sahiti je rekla je da je ipak, uprkos prevenciji, sve je veći broj slučajeva nasilja u porodici. 

"Povećava se i broj prijava što je pokazatelj da je podignuta svest da se nasilje ne toleriše kao sredstvo koje nažalost koriste različiti ljudi, i mi finansijski podržavamo ove žene , a za sada  imamo sedam žena koje podržavamo,a  koje su doživele nasilje”, rekla je Sahiti i dodala da se nada da će se broj žrtava porodičnog nasilja samnjiti kroz prevenciju.