Srbija: Još 19 udžbeničkih kompleta za nastavu na albanskom jeziku u osnovnim školama

Škola
Izvor: Reporteri

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije odobrilo je još 19 udžbenika i udžbeničkih kompleta na albanskom jeziku za osnovne škole, čime su na raspolaganju ukupno 49 udžbeničkih jedinica na albanskom jeziku i 24 udžbenika za predmet Srpski kao nematernji, objavljeno je na sajtu Ministarstva.

Unapređivanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina je jedan od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a obezbeđivanje i odobravanje udžbenika je samo jedan segment aktivnosti koje Ministarstvo realizuje u afirmativnom procesu omogućavanja pravednosti i jednakosti u sistemu obrazovanja.

Svi odobreni udžbenici i udžbenički kompleti nalaze se u Katalogu udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2022/23. godinu koji je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljeno je na sajtu ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije.