Valavanidis: Prava hrišćana danas ugrožena možda više nego ikada

Diogenis Valavanidis
Izvor: Kurir

Zaštita hrišćanskog identiteta trebalo bi da bude jedan od najvažnijih zadataka zajedničkog delovanja svih hrišćanskih crkava, rekao je na nedavnom predavanju predsednik Centra za zaštitu hrišćanskog identiteta Diogenis Valavanidis.

Ovo je jedan od najtežih istorijskih trenutaka za hrišćanstvo jer su ugroženi ne sano njegovi moralni i duhovni svetonazori već je doveden u pitanje i sam opstanak vere.

Ovom konstatacijom započeo je svoje nedavno predavaje u beogradskom Narodnom muzeju Valavanidis predsednik nevladine organizacije osnovane 2015 godine, koja između ostalog, upozorava međunarodnu javost na konkretne slučajeve ugrožavanja prava hrišćana ili nasrtaja na njihove svetinje.

On smatra da bi zaštita hrišćanskih crkava trebalo da bude jedan od prioriteta, navodeći da se prema izveštajima međunarodnih organizacija svake godine dogodi između 3.000 i 4.500 napada na ovu versku zajednicu ili njene svetinje.

"Paralelno sa tim svedoci smo pokušaja nasilnog preimenovanja hrišćanskih crkava, a jedan od pooslednjeih primera je i izjava Aljbina Kurtija da su srpske pravoslavne crkve na Kosovu deo albanske istorije. Takve ideje i nastojanja da se 'albanizuje' srpsko pravoslavno duhovno blago čuju se iz redova onih koji su spalili 135 svetinja SPC", rekao je Valavanidis koji je od 2013. od Svetog arhijerejskg sinoda dobio Orden Svetog cara Konstantina, za višedecenijsko zalaganje na zaštiti srpskog nasleđa na KiM.

Na predavanju je podsetio da progon hrišćana traje u Siriji, Iraku, Egiptu, Nigeriji, Jermeniji, ali da su i u evropskim gradovima zabeleženi napadi na crkve u Beču, Nici, lionu.

"O svim tim incidentima redovno izveštavamo međunarodna tela, kao što smo i o Kurtijevim pokušajima da srpske crkve predstave kao 'kosovsko kulturno nasleđe' obavestili Unesko, Komisiju SAD za poštovanje međunarodnih verskih sloboda, i Evropsku uniju. Momenat je da se hrišćanske crkve trgnu i probude i da podignu svoje članove jer nam je vera ugrožena možda više nego ikada pre. Hrišćanstvu danas nisu potrebni samo posmatrači, već i aktivni učesnici u odbrani vere i crkve. Danas nije vreme za podeljenost među hrišćanskim crkvama, već za dijalog i zajednički rad na odbrani ugroženih prava njenih članova", rekao je Valavanidis.