Više od 26.000 maturanata danas polaže maturski ispit

Đaci
Izvor: Ekonomia Online

Državna komisija za maturu saopštila je da će na Kosovu 26.669 maturanata danas polagati maturu, javlja Gazeta Ekspres.

Test mature će biti organizovan u 184 centara za testiranje, u 30 kosovskih opština, a za proces je angažovano 2.568 administratora, 570 poverenika, 570 supervizora i po tri nastavnika u svakom centru.

Zbog situacije koju je stvorila pandemija, maturski test će biti organizovan uz sprovođenja mera zaštite koje preporučuju zdravstvene ustanove, tako da će u svakom odeljenju maksimalni broj učenika biti 12.

Na dan testa svim osobama koje nisu deo ovog procesa zabranjen je ulazak u ispitne centre.

Mediji mogu imati pristup centrima za testiranje takođe ograničeno u dogovoru sa komisijom centra za testiranje.