Demi: Uspeh Kurtijeve vlade zavisi od otvaranja novih radnih mesta

Agron Demi
Izvor: Ekonomia Online

Predstavnik Instituta GAP Agron Demi ocenio je da iako je dijalog sa Beogradom u drugom planu, od njegovog toka može zavisiti obim stranih ulaganja i otvaranje novih radnih mesta na Kosovu, piše Ekonomija Onlajn.

Demi ističe da ako se vreme "beskonačnog" dijaloga nastavi, to će uticati i na ekonomski razvoj i na zapošljavanje, a kako dodaje, uspeh nove Vlade zavisiće upravo od broja novih radnih mesta.

"Iako nova Vlada  nije uspostavila vezu između ekonomskog razvoja i dijaloga, tvrdeći da su ekonomski razvoj i zapošljavanje važniji od razgovora sa Srbijom, ipak ako se pregovori ne privredu kraju, to će svakako uticati na ekonomski razvoj, jer Kosovo potencijalnim investitorima i drugim zemljama šalje signale da je zemlja bez definisanog statusa. To nije velika sigurnost za strane investitore, pa bi ovo dvoje trebalo povezati ili što pre okončati dijalog, kako bi se stvorio prostor za ekonomski razvoj i zapošljavanje. Ukoliko se nastavi sa odugovlačenjem pregovora sa Beogradom, to će sigurno imati uticaj na ekonomiju Kosova", ističe Demi.

Jedan od najvažnijih problema o kojima se govorilo pre poslednjih izbora jesu nezaposlenost, siromaštvo i izolacija i to su teme koje će odrediti uspeh nove Vlade. Demi kaže da Zakon o ekonomskim zonama može pravilno uticati na rast ekonomskog razvoja i stvaranje novih radnih mesta, ali samo ako bude pravilno primenjen i bude u skladu sa drugim zakonskim normama.

"Čak je i Vlada ili najveća stranka koja je pobedila na izborima 14. februara obećala da će biti subvencija ili otvaranja objekata za nova preduzeća u različitim opštinama i nadam se da će ova obećanja biti ispunjena", rekao je Demi.

Kosovo se suočava sa visokim trgovinskim deficitom, a ono što bi nova Vlada trebalo da uradi je da identifikuje one proizvodne sektore koji imaju kapacitet da povećaju proizvodnju kako bi bio smanjen trgovinski deficit.

"I dalje se suočavamo sa visokim trgovinskim deficitom, u nedostatku domaće proizvodnje uvozimo čak i najosnovnije proizvode. Jedino nam je bolji sektor usluga, koji je takođe sada u problemima zbog pandemije", tvrdi Demi.

Ono što Demi očekuje da se desi je da nova Vlada posebno identifikuje one proizvodne sektore koji imaju kapacitet da povećaju proizvodnju i zapošljavanje kako bi smanjili trgovinski deficit i da pronađe način da sredstva koja dolaze iz dijaspore ostanu u zemlji i koriste se za razvoj Kosova.