GAP: Pandemija smanjila budžetske prihode za 133 miliona evra

Novac, evro.
Izvor: Mondo

U izveštaju Instituta GAP "Uticaj pandemije kovid-19 na budžet Kosova“ uočeno je da su budžetski prihodi zbog pandemije smanjeni za 133 miliona evra u poređenju sa istim periodom prošle godine, prenosi Koha.

"U periodu mart-maj 2020. godine, kada je većina aktivnosti u privatnom i javnom sektoru na Kosovu zaustavljena zbog pandemije kovid-19, budžetski prihodi su za 133 miliona evra (28,2 odsto) manji nego u istom periodu prethodne godine, a troškovi za 4,7 miliona evra niži. Smanjenje prihoda, pored povećanja rashoda, uzrokovaće da se prvi put premaši pravilo budžetskog deficita ", navodi se u izveštaju.

Uprkos rastućem deficitu, GAP kaže da se očekuje da će Kosovo imati najniži nivo javnog duga u regionu.

"Iako se planira rast potrošnje, očekuje se da će kapitalne investicije imati značajan pad u odnosu na planirano. Iako je neophodno povećanje subvencija, kao jedne od najmanje zakonski regulisanih kategorija, može stvoriti prostor za zloupotrebu javnog novca ", navodi se u saopštenju instituta.

Navodi se da je u cilju rešavanja ekonomske i socijalne situacije, nastale kao rezultat mera za zaustavljanje i ograničavanje rada većine preduzeća u privatnom sektoru, Vlada Kosova odobrila hitan fiskalni paket u vrednosti od 179,6 miliona evra. Ovaj paket sadrži uglavnom kratkoročne mere za rešavanje problema izazvanih kovidom-19. U programu vlade 2020-2023, predviđen  je i drugi paket za ekonomski oporavak gde je planirano da se u periodu od dve  godine (2020-2021) prikupi oko 1,2 milijarde evra.

Zbog zakonskih ograničenja, hitnim fiskalnim paketom i paketom za oporavak neće biti moguće u potpunosti upravljati bez učešća Skupštine Kosova, navodi GAP.

"Osim potrebe da skupština odobri svaki transfer koji prelazi 25 odsto budžetskih troškova odgovarajućim institucijama, uključivanje skupštine će biti potrebno i za odobravanje novih ugovora o kreditima i to dvotrećinskom većinom. U slučaju neprihvatanja kreditnih ugovora, javni rashodi će pasti i to će uticati na dalji pad ekonomije", kaže GAP.