Guverner prihvatio poziv ministra finansija na konsultacije o paketu ekonomskih mera

Prema podacima Ministarstva finansija, domaći dug je porastao za 45 miliona samo u prvih šest meseci ove godine i dostigao je 721 milion evra, dok je u istom period spoljni dug smanjen sa 416 na 409 miliona evra. Do kraja ove godine očekuje se da domaći dug dostigne 815 miliona evra, a sredstva iz ovog duga služe za finansiranje budžeta, odnosno za popunjavanje deficita i nisu namenjena nijednom konkretnom projektu.  Prema analizi Instituta Riinvest, iako je ovo pozitivna činjenica kada je reč o budžetskim
Izvor: BQK

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti pozitivno je odgovorio na poziv odlazećeg ministra finansija i transfera Besnika Bisljimija da učestvuje na konsultativnom sastanku o paketu mera ekonomskog oporavka, prenosi Kljan Kosova.

Kako je saopšteno, Centralna banka Kosova na čelu sa guvernerom blisko sarađuje sa svim lokalnim i međunarodnim institucijama od početka pandemijske krize, kako bi se ekonomija na Kosovu što lakše suočila sa ovom krizom.

"Centralna banka Kosova prati sva dešavanja i spremna je za dalje akcije kako bi pomogla ekonomiji", navedeno je u saopštenju CBK.

Na taj sastanak, zajedno sa guvernerom, pozvani su svi bivši kosovski ministri finansija.