KPA: Na Kosovu 2023. zatvoreno više od 1.600 preduzeća

Kosovska poslovna alijansa
Izvor: Ekonomia Online

Kosovska poslovna alijansa (KPA) ocenila je da je 2023. bila izazovna za Kosovo, kako ekonomski, tako i politički i bezbednosno, što je doprinelo padu investicija i ekonomskog razvoja na Kosovu, ali i zatvaranja oko 1.600 preduzeća, prenosi Ekonomija onlajn.

"Ekonomija je imala pad razvoja u odnosu na prethodne godine, kao što su investicije, kapitalne investicije, izvoz, ali je imala i prekid poslovanja", navedeno je u saopštenju organizacije.

Na osnovu podataka koje Alijansa poseduje, u 2023. godini zatvoreno je više od 1.600 preduzeća iz različitih sektora, iz svih regiona i opština Kosova.

Procenjuju da su ova preduzeća imala u proseku jednog do četiri radnika, te da je s njihovim zatvaranjem više od 5.000 ljudi ostalo bez posla.

Predsednik KPA Agim Šahini ocenio je da je trend otvaranja i zatvaranja preduzeća na Kosovu u poslednje tri godine u proseku isti, jer je otvoreno oko 11.000 preduzeća, a 1.600 zatvoreno.