Krasnići: Za ekonomski oporavak Kosova potrebno je 700 miliona evra

Agim Krasnići
Izvor: Klan Kosova

Ministarstvo finansija i transfera Kosova počelo je da priprema plan za ekonomski oporavak, a zamenik ministra finansija Agim Krasnići rekao je da je potrebna koordinacija kako bi paket mera bio funkcionalan i usmeren ka preduzećima, prenosi Kljan Kosova.

"Predlog za paket ekonomskog oporavka pripremilo je Ministarstvo finansija, a u izradi plana učestvuje više resornih ministarstava kao i predstavnici komora, udruženja i akademskog sektora“, rekao je Krasnići.

Naveo je da bi ovaj paket trebalo da bude funkcionalan i da odgovara preduzećima, a ukupna vrednost paketa za ekonomski oporavak procenjuje se na oko 700 miliona evra.

Prema njegovim rečima, procenjue se da će manjak prihoda zbog nastalih okolnosti iznositi oko 200 miliona evra, pa je potrebno pripremiti "finansijsku injekciju“ za ekonomski oporavak u vrednosti od 700 miliona evra.

Krasnići je rekao da je potrebno da se promeni pravni osnov za upravljanje javnim finansijama kako bi vlada mogla da dobije zajmove i hartije od vrednosti.

Najpre bi trebalo izvršiti izmene Zakona o upravljanju javnim finansija kako bi se Vladi Kosova omogućilo da izbegne odredbu koja se odnosi na budžetski deficit u bilansu banaka kao i deo o zaduživanjima.

Zakonske izmene moraju se izdejstvovati u skupštini, no ipak, kako je rekao Krasnići, to ne sprečava vladu da preduzme mere i pripremi plan.

Krasnići je naglasio da ovaj paket daje prednost proizvodnji i oblastima koje imaju kapacitet, uključujući poljoprivredu. Naglašava da će glavni fokus biti na promeni trgovinskog bilansa i plaćanja.