Ljuka: Kosovu je neophodna moderna termoelektrana

Valjdrin Ljuka
Izvor: Ekonomia Online

Bivši ministar za ekonomski razvoj Kosova Valjdrin Ljuka rekao je da je česta promena vlada unazadila razvoj mnogih projekata u sektoru energetike, prenosi Ekonomija Onlajn.

On je naglasio da je neophodno izgraditi modernu elektranu, dodajući da se "Kosovo A“ mora hitno zatvoriti.

Izveštaji Evropskog parlamenta ne pokazuju da Kosovo na valjan način upravlja zaštitom životne sredine i energijom, podsetio je on.

"Nije došlo do suštinske promene koja bi poboljšala životnu sredinu i energetski sektor. U zapadnim zemljama su preduzete drastičnije mere. Među njima su radikalnija ulaganja u sektor energetske efikasnosti. Potpisali smo sporazum u kom smo se obavezali da Kosovo ispunjava neke kriterijume u tom pogledu, ali to još uvek nije završeno“, naglasio je on.

Ljuka je ukazao da je grejanje kuća tokom zime ugljem najveći zagađivač.

"Nije napravljen konkretan plan za upravljanje ovom situacijom: Postoje predlozi koje smo dali, ali do sada nisu preduzete mere. Vlade nemaju fokus na zaštitu životne sredine i energetski sektor“, rekao je on.

Ljuka predlaže da se nova hidroelektrana izgradi u saradnji sa privatnim sektorom, a ne da se koriste budžetska sredstva.

"Postojao je plan za izgradnju termoelektrane ’Novo Kosovo’, ali taj plan je propao zbog neodgovornosti vlada. Mislim da bi ’Kosovo A’ trebalo zatvoriti, i na to nas obavezuje EU. Ali, to će ostaviti Kosovo bez energije. Ne možemo zavisiti samo  od ’Kosova B’, već bi trebalo da postoji plan za izgradnju moderne elektrane“, ukazo je bivši ministar i dodao da ako postoji dobra saradnja sa međunarodnom zajednicom i pomoć ovom sektoru može se povećati.

"Siguran sam da ovde imamo pristup finansijskim mehanizmima kao što su grantovi, ali i bezbroj povoljnih zajmova. Ali potrebna je bolja koordinacija sa međunarodnim faktorom“, zaključio je Ljuka.

Miodrag iz Peći
01. April 2021.
Termolektrane i površinsnki kopovi kao i akumulaciona jezers su na KiM bili pre svega u raseljavanju Srba. TMT Obilić je oterao iz svojihdomova preko 60.000 Srba, oko 30.000 Srba je oterano izgradnjom Jezera Gazivode a oko 5.000 Srba je oterano sa svojih ognjišta za potrebe brane u Albaniji na ušću Crnog u Beli Drim. Sada kada kada je došlo na red raseljavanje Albanaca zbog površinskih kopova u Drenici i Srbici odjednom su Termolektrane ekološki neopravdane. Te termolektrane su pitrebne jer KiM posebno drenički i srbicki deo leže na velikim nalazištima lignita i to kvalitetnijim i kaloričnijim od onog u Obiliću. Osim toga i zbog reka Srbice i Belog Drima nisu toliko zavisni od Jezera Gazivode.