Murtezaj: Građani su obavezni da plaćaju porez na dodatne prihode

Poreska uprava Kosova
Izvor: Lajmi

Direktor Poreske uprave Kosova Iljir Murtezaj izjavio je da su fizička i pravna lica, koja ostvaruju prihode iz različitih delatnosti, pored mesečne zarade, dužna da plaćaju i poreske obaveze za te delatnosti, prenosi Telegrafi.

Na Kosovu postoji Zakon o ličnom dohotku, prema kome su lica koja ostvaruju dobit dužna da prijave porez na njih.

Kako je Murtezaj istakao, Poreska uprava je dizajnirala novi i poseban obrazac za prijavljivanje prihoda zbog slučajeva da različita lica izbegavaju porez tako što ne prijavljuju dodatne prihode osim plata.

Murtezaj je rekao da svako fizičko lice koje ostvaruje prihod koji nije oslobođen plaćanja poreza dužan je da sam plati porez.

"Ako radnici imaju poslodavca, a poslodavac im je platio porez na zarade, nisu u obavezi da daju dodatnu deklaraciju, dok oni koji imaju poslodavca, a istovremeno ostvaruju i druge prihode, kao što je prodaja imovine, prihod od zakupa, ili od sekundarnog poslodavca, onda su obično prinuđeni da prijave godišnji prihod", kazao je Murtezaj.

Godišnji bilans prihoda mora se dostaviti Poreskoj upravi Kosova do 31. marta svake godine.